Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Zrozumienie pewnych różnic indywidualnych u ludzi

W zakresie badań testologicznych zaprezentowano pewne próby (testy) mające niewątpliwie wartość naukową. Oczywiście, powinny one być sprawdzone i wykorzystane. Jednak „te- stologia” jako taka nie odkryła drogi do badania różnic indywidualnych. W sensie naukowym okazała się ona bezpłodna, a w zakresie zastosowania praktycznego niekiedy wprost szkodliwa.

Wszystko, co wyżej powiedziano, miało na celu pokazać, że poszukiwanie teoretycznie uzasadnionych podstaw i obiektywnych metod badania różnic indywidualnych u ludzi stanowi jedno z ważnych zadań współczesnej psychologii.

W niniejszym rozdziale będzie mowa przede wszystkim o pracy kierowanego przez mnie zespołu psychologów, prowadzącego w ciągu ostatnich lat badania w laboratorium Instytutu Psychologii APN RFSRR. . ,

Celem naszego zespołu jest zbliżyć się do zrozumienia i możliwie bardziej dokładnego badania pewnych różnic indywidualnych u ludzi, wychodząc od badania typologicznych właściwości układu nerwowego bądź, co na jedno wychodzi, typologicznych właściwości wyższej czynności nerwowej.

Już nieraz przypadało mi w udziale opisywać ogólny kierunek i charakter naszej pracy (Tiepłow, 1954, 1955 a, 1956, 1957 a, Tiepłow, Lejtes 1956). Wyniki osiągnięte przez zespół do końca 1957 r. przedstawione zostały w dwóch zbiorach Tipoło- giczeskije osobiennosti wysszej nierwnoj diejatielnosti czelowieka. W dalszej części zatrzymam się tylko na pewnych zagadnieniach, które wydają mi się najbardziej istotne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.