Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Zdolność muzyczna – słuch absolutny

Dla ilustracji przytoczę jeden bardzo elementarny przykład. Swoistą zdolnością muzyczną jest tak zwany słuch absolutny, wyrażający się tym, iż osoba mająca tę zdolność może rozpoznawać wysokość poszczególnych dźwięków, nie uciekając się do porównania ich z innymi dźwiękami, których wysokość jest znana. Są wszelkie podstawy do tego, żeby dopatrywać się w słuchu absolutnym typowego przykładu „zdolności wrodzonej”, tj. zdolności, u której podstawy leżą zadatki wrodzone. Jednak również u osób nie obdarzonych słuchem absolutnym można wytworzyć umiejętność rozpoznawania wysokości oddzielnych dźwięków. Nie znaczy to, że u tych osób ukształtował się słuch absolutny. Znaczy to jednak, że przy braku słuchu absolutnego można, opierając się na innych zdolnościach – słuch względny, słuch tembrowy itd. – wytworzyć taką umiejętność, która w innych przypadkach urzeczywistnia się na podstawie słuchu absolutnego. Mechanizmy psychiczne rozpoznawania wysokości dźwięków przy rzeczywistym słuchu absolutnym i przy specjalnie wypracowanym, tak zwanym „pseudoabsolutnym”, słuchu będą istot- hie różne, ale wyniki praktyczne mogą w pewnych przypadkach być całkowicie identyczne.

Dalej należy pamiętać, że poszczególne zdolności nie współistnieją po prostu jedna obok drugiej i niezależnie od siebie. Każda zdolność zmienia się, przybiera jakościowo inny charakter, w zależności od obecności i stopnia rozwoju innych zdolności.

Wychodząc od tych rozważań, nie możemy bezpośrednio przechodzić od poszczególnych zdolności do zagadnienia możliwości skutecznego wykonania przez danego człowieka tej czy innej czynności. Przejście to jest możliwe przy wykorzystaniu innego, bardziej syntetycznego pojęcia. Takim pojęciem jest „uzdolnienie”, rozumiane jako jakościowo swoiste połączenie zdolności, od którego zależy możliwość osiągnięcia większego czy mniejszego powodzenia w wykonaniu tej czy innej czynności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.