Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Zapewnienie skutecznego nauczania

Transfer bywa bardziej skuteczny gdy dysponujemy jakimś ogólnym planem czy schematem, do którego możemy się odwołać przy opracowywaniu i wprowadzaniu w życie szczegółowych strategii modyfikacji jakiegoś zachowania. Bez takiego planu stosunkowo łatwo jest przeoczyć jakieś elementy składające się na skuteczną strategię wywoływania zmian. Jednak posiadanie ogólnego planu modyfikacji zachowania rodzi pewne niebezpieczeństwo. Gdy już go mamy, pojawia się tendencja do jego uogólniania, do stosowania go w sytuacjach, które wcale tego nie wymagają, lub do których nie pasuje on. I choć wskazówki ogólne bywają pożyteczne, to jednak przystępując do opracowywania strategii modyfikacji zachowań, nie wolno zapominać o zwykłym rozsądku. Strategie te, by były skuteczne, nie zawsze muszą mieć skomplikowaną strukturę czy wykonanie. Niektóre z nich bywają bardzo proste: w pewnych sytuacjach strategie w ogóle nie są potrzebne. Dla przykładu, zdroworozsądkowe podejście do modyfikacji niewłaściwego zachowania Lizzie (polowanie na złote rybki) byłoby bardziej odpowiednie i skuteczne niż strategia, jaką zastosowałem. Nakrycie basenu zwykłą siatką byłoby stokroć bardziej rozumne niż usiłowania mające na celu zmianę jej postępowania. W podobnie prosty sposób lepiej jest przesadzić nie uważającego podczas lekcji ucznia bliżej tablicy (może ma on kłopoty ze słuchem?) niż wymyślać strategię, która miałaby wymusić na nim większe zainteresowanie zajęciami.

Spotkasz wiele sytuacji, w których zapewnienie skutecznego nauczania jest bardziej sprawą zdrowego rozsądku niż wypracowywania jakiejś strategii. Przyjmij jako praktyczną zasadę, że przed przystąpieniem do pracy nad wielce rozbudowaną strategią należy poszukać jakiegoś prostego rozwiązania. Wielka strategia – jeśli okaże się potrzebna – zawsze się znajdzie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.