Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

ZABAWA W OKRESIE SZKOLNYM

Zabawa, chociaż przestaje być dominującą postacią działalności dziecka, jaką była w okresie przedszkolnym, nie zanika, lecz zmienia się zarówno pod względem formy, jak i treści. Życie dziecka w zespole szkolnym, nowe złożone stosunki społeczne powodują, że nad innymi zabawami zaczynają dominować zabawy zespołowe. Charakterystyczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym są zabawy oparte na pewnych zasadach (prawidłach, przepisach) – gry. Przepisy te regulują układ i podział sił bawiących się grup dziecięcych. W czasie zabawy dzieci dzielą się na „partie” walczące ze sobą, współzawodniczące lub wzajemnie siebie wspierające. Każde dziecko w takiej zabawie ma swoją „pozycję”, uzgodnioną z pozycją innych uczestników zabawy. Tego rodzaju zabawy zespołowe mają zwykle charakter współzawodnictwa, rywalizacji. Zabawę scala i kieruje nią silna emocja społeczna oraz wyraźne, niewzruszone reguły zachowania się w toku gry. Zespołowe zabawy ruchowe, uprawiane przez dzieci w tym okresie ich życia, przeradzają się w następnym okresie- dorastania – wsport, uprawiany grupowo i indywidualnie.

Zabawa zmienia także swój charakter i f unkcj ę. Dzieci przedszkolne pochłaniał głównie sam proces zabawy. Dzieci szkolne coraz bardziej-zaczyna obchodzić jej wynik, rezultat. Dlatego zabawa dzieci szkolnych wymaga, w jeszcze większym stopniu, niż to miało miejsce w poprzednim okresie, ukierunkowania na jakiś wytknięty cel, napięcia woli i takiej organizacji -zachowania się, aby cel ten udało się osiągnąć. Oczywiście, moment organizacji i walka zgodna z zasadami gry możliwe są dla dziecka, które pod wpływem życia w zespole osiągnęło pewien stopień społecznego rozwoju: ma poczucie odpowiedzialności wobec kolegi, umie. pohamować siebie, podporządkować swoje zachowanie się wymaganiom zespołu występującym pod postacią prawideł gry.

Dużego znaczenia wśród zabaw dzieci szkolnych zaczynają nabierać wszelkiego rodzaju gry pokojowe, świetlicowe, mające charakter intelektualnego współzawodnictwa-domino, warcaby, próby gry w ,szachy.

Z okresu przedszkolnego utrzymują się w tym okresie jeszcze w znacznej mierze zabawy tematyczne, zabawy w role. Dzieci nadal bawią się w podróże, wojnę, kolej, szpital itp. Pod wpływem-jednak zdobywanych w .szkole wiadomości, lektury itp. zaczyna się zmieniać tematyka zabaw dziecięcych. Ponieważ szkoła i nauka zaczynają zajmować naczelne miejsce w życiu dzieci, budzą nowe uczucia i wywołują nowe zainteresowania: częstym tematem zabaw stają się zajęcia szkolne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.