Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Wypowiedzi profesora fizjologii A. Briejtburga

W psychologii ten rozpowszechniony pogląd prowadzi do niezwykle uproszczonych i praktycznie szkodliwych wyobrażeń o „możliwościach” ludzi ze słabym bądź bezwładnym układem nerwowym. Typ silny to „typ pozytywny”, słaby typ jest „typem negatywnym” itd.

Bardzo charakterystyczne w tym zakresie są wypowiedzi profesora fizjologii A. Briejtburga w artykule poświęconym znaczeniu nauki Pawłowa dla pedagogiki muzyki. Przedstawicieli typu silnego, pisze A. Briejtburg, „uważa się zwykle za osoby mające duże zdolności, łatwo rozwiązujące jakiekolwiek zadania stające przed nimi”. Przedstawicieli typu słabego zalicza się do ludzi mało zdolnych, nieprzydatnych do jakiejkolwiek aktywnej, tym bardziej muzykalno-wykonawczej czynności. „Nie ulega wątpliwości, że zajęcia z osobami należącymi do silnego typu wyższej czynności nerwowej powinny przebiegać znacznie skuteczniej niż z osobami należącymi do typów «pośrednich» czy tym bardziej do typu słabego” (Briejtburg, 1954, s. 143 – 144). la się tylko na podstawie tak zwanych „wskaźników życiowych”, tj. mniej lub bardziej złożonych przejawów psychicznych osobowości. Z reguły i tu uważa się jako zrozumiałe samo przez się, że pewne właściwości psychiczne stanowią przejaw właściwości typu układu nerwowego.

Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie prace tak czy inaczej dotyczące właściwości typu układu nerwowego czy temperamentu, ale opracowane na podstawie „wskaźników życiowych” (tj. na podstawie obserwacji, rozmów, „eksperymentu naturalnego” itp.) nie mają żadnego znaczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.