Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Wypisanie działań na oddzielnych kartach

Inna reguła odnosząca się do ćwiczenia pojęć abstrakcyjnych, z którym zapoznasz się w następnym podrozdziale, głosi, że ćwiczenie (w postaci powtarzania) przebiega w sposób właściwy dopiero po uchwyceniu potencjalnego znaczenia danego materiału. Ćwiczenie nie zastąpi znaczenia, nawet w przypadku łańcuchów ruchowych i słownych. Można więc sformułować prostą regułę praktyczną: „Najpierw znaczenie, potem ćwiczenie”.

I wreszcie – a nie jest to wcale sprawa najmniej ważna – zapoznasz się w następnym podrozdziale z realizacją zasady, że klucza do organizacji nauczania należy szukać w naszych szczegółowych celach emocjonalnych. Zapoznasz się też z zasadą, która zaleca nauczycielom, aby byli uczciwi i troskliwi w stosunku do swych uczniów, tak, żeby uczniowie także uczyli się być uczciwi i troskliwi wobec swych kolegów i wobec siebie samych. Jak pamiętasz, istnieje prawo koneksjonistyczne, które głosi, że uczymy się tego, co ćwiczymy, a dotyczy ono zarówno uczenia się o łańcuchach, jak i o ludziach.

Jednym ze sposobów spełnienia warunków koniecznych – styczności bodźców i reakcji (w tym przypadku pytań i odpowiedzi) oraz znajomości wyników (przy uczeniu się poszczególnych działań) – byłoby wypisanie tych działań na oddzielnych kartach. Na jednej stronie każdej karty znajdowałoby się działanie bez podanego wyniku, np. 36 :6 = ?. Na odwrotnej stronie karty podane byłoby to samo działanie wraz z wynikiem, np. 36 :6 = 6. Poleciłbym Michałowi, aby posługiwał się tymi kartami w następujący sposób:

„Najpierw odczytaj działanie łącznie ze znakiem «równa się». Następnie, jeśli jesteś wystarczająco pewny, jaka powinna być poprawna odpowiedź, uzupełnij działanie wypowiadając lub wpisując tę odpowiedź. Jeśli nie jesteś pewny odpowiedzi, nie zgaduj: odwróć kartę i sprawdź swoje przypuszczenie. Jeśli jest poprawne, weź następną kartę. Jeśli jest niepoprawne, przeczytaj ponownie to działanie wraz z poprawną odpowiedzią. Powtórz to trzy lub cztery razy zanim weźmiesz następną kartę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.