Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Właściwości rozwoju psychicznego dziecka w wieku poniemowlęcym

Praktyka wskazuje, że plan dnia dziecka o wiele częściej jest systematycznie realizowany w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych niż w domach prywatnych. Jest wiele rodzin nieprzywykłych do życia upo- .rządkowanegb i punktualności, wiele matek zbyt uległych i mało wytrwałych, które w rezultacie podporządkowują się chwilowym-zachce- niom dziecka. Wtedy właśnie małe dziecko samo „układa sobie” plan dnia, coraz bardziej rozregulowując własne czynności fizjologiczne.

W planie wychowawczym wyraża się cała specyfika żłobka i PDMDz. O ile bowiem ramowy rozkład dnia w żłobku jest i musi być zbliżony do planu dnia każdego racjonalnie prowadzonego dziecka w środowisku rodzinnym, to plan wychowawczy powinien odpowiadać zupełnie innym warunkom, aby w efekcie zapewnić prawidłowy rozwój dziecka w grupie {Spionek, 1963). Plan ten nie może przy tym być wzorowany na planie wychowawczym przedszkola – nie można np. zakładać, że w określonym czasie cała grupa dzieci zajmie się tą samą czynnością.

Właściwości rozwoju psychicznego dziecka’ w wieku poniemowlęcym sprawiają, że „jednostką” czasu nie jest w żłobku godzina, lecz zaledwie minuty i kwadranse.. Zasadą jest prowadzenie zabaw i zajęć w małych grupkach, składających się z kilkorga dzieci.

W żłobku należy zapewnić dziecku zarówno swobodę w wyborze zabaw, jak i najpełniejszy rozwój własnej jego inicjatywy, co wcale nie znaczy, że należy zostawić je samemu sobie w czasie zabawy. Liczne doświadczenia wykazują, iż zabawa małego dziecka w grupie, bez kierunku ze strony dorosłego, spada poniżej poziomu możliwości dziecka, a co więcej, w kontaktach z rówieśnikami zazwyczaj dominują wtedy przejawy aspołecznego zachowania (wydzieranie zabawek, bicie się dzieci między sobą, popychanie).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.