Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Właściwe i niewłaściwe stosowanie kary

Jak dotąd, o karze mówiliśmy bardzo niewiele. Jest rzeczą zaskakującą, że zarówno w humanistycznym, jak i behawioralnym podejściu do kwestii dyscypliny i motywacji poświęca się jej tak mało miejsca, choć przecież w procesie kształtowania zachowań stosuje się ją od niepamiętnych czasów i na szeroką skalę. Nie znam klasy, w której nie pojawiałaby się w takiej czy innej formie. Nie znam rodziców, którzy wychowaliby swe dzieci bez karania ich, aczkolwiek znam takich, którzy się do tego nie przyznają.

Nauczyciele, gdy próbują pomóc uczniom w osiąganiu samomotywacji i samodyscypliny, stosują kary. Często jednakże wyrażają swe niezadowolenie z tego, że to robią. Niejednokrotnie twierdzą, że kary nie są zbyt skuteczne, ale z drugiej strony nie wiedzą, co innego mogliby robić.

Z tego co mówią wynika, że mają ambiwalentny stosunek do stosowania kar, ale czują też, że bez nich nie potrafiliby pomóc swym uczniom w osiąganiu zdolności do kierowania sobą. I Ty także możesz niebawem znaleźć się’ w podobnej sytuacji. Na szczęście mamy znaczną ilość danych – choć może nie pozwalających wyciągać ostatecznych wniosków – na temat wpływu kary na zachowanie. Istnieje jednak wystarczająca zgodność poglądów, aby można było oddzielić mity, jakie narosły wokół, problemu stosowania kary, od rzeczywistości. Tak więc, jeśli będziesz się posługiwał karą w swojej klasie, to będziesz przynajmniej znal jakieś logiczne zasady jej stosowania. nym i negatywnym oraz o pozytywnych czynnikach wzmacniających w tym samym czasie, gdy zajmujemy się czynnikami karzącymi, negatywnymi czynnikami wzmacniającymi oraz karą, pomaga uniknąć negatywnego transferu. Innymi słowy, jednoczesne zapoznawanie się ze wszystkimi tymi pojęciami zmniejsza prawdopodobieństwo późniejszego mylenia ich ze sobą.

– 1. Wzmocnienie (zdarzenie) pozytywne ma miejsce wówczas, gdy po reakcji pojawia się bodziec wzmacniający i siła tej reakcji zostaje wzmocniona.

– 2. Wzmocnienie negatywne ma miejsce wówczas, gdy w następstwie reakcji zostaje wycofany jakiś bodziec karzący (negaty wny bodziec wzmacniający) i siła tej reakcji zostaje wzmocniona.

– 3. Kara ma miejsce wówczas, gdy po reakcji pojawia się bodziec karzący (negatywny bodziec wzmacniający) i reakcja ta zostanie osłabiona.

– 4. Kara ma miejsce wówczas, gdy w następstwie reakcji zostaje wycofany pozytywny bodziec wzmacniający i reakcja ta zostaje osłabiona.

W dalszej części tego rozdziału dowiemy się nieco więcej o stosowaniu przytoczonych wyżej reguł. Obecnie zajmiemy się samym pojęciem kary oraz jej wpływem na zachowanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.