Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Utrudnienia w werbalizacji

W interpretacji tego stwierdzenia należy jednak zachować dużą ostrożność. Brak jest podstaw do przyjęcia, że stosowane w badaniach bodźce różnią się tylko pod względęm łatwości, z jaką mogą być określane słowami: materiał łatwy do nazwania, w odróżnieniu od materiału trudnego, jest zazwyczaj osobom badanym dobrze znany. Ponadto kontroli procesu werbalizacji w przebiegu badań nie można uznać za wystarczającą.

Inne podejście metodyczne w badaniach tego samego problemu charakteryzuje się wprowadzaniem utrudnień bądź ułatwień w werbalizacji przy spostrzeganiu jednych i tych samych bodźców (Babska, 1959, 1961). I w tych badaniach uzyskano wyniki jednoznaczne. W przypadu utrudnień w werbalizacji zmniejsza się liczba prawidłowych reakcji odroczonych. Przemawia to za słusznością przyjmowanej interpretacji, nie wiadomo tylko, czy utrudnienie werbalizacji, polegające często na wykonywaniu czynności dodatkowej, nie zakłóca procesu spostrzegania. A jeśli tak, to stwierdzanych różnic nie można wyjaśniać wyłącznie brakiem lub istnieniem sformułowań słownych.

W przypadku stosowania ułatwień, na przykład przez podawanie określeń słownych lub polecenie osobom badanym, aby głośno nazywały bodźce, z reguły uzyskiwano wyniki wyższe niż wtedy, gdy nie formułowano nazw i nie dawano poleceń. To również przemawia za słusznością przyjmowanej interpretacji. Należy jednak liczyć się z tym, że wówczas, gdy nie daje się polecenia nazywania bodźców, osoby badane często określają je słownie w sposób spontaniczny w mowie wewnętrznej, czyli że dokonuje się werbalizacja, tylko nie jest ona kontrolowana przez eksperymentatora.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.