Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Termin „bycie głodnym”

Wyjaśnienie zachowania w kategoriach jakiegoś zjawiska psychicznego zazwyczaj podawane jest wtedy, gdy nie są znane zjawiska fizyczne odgrywające ważną rolę w wywoływaniu tego zjawiska. Skinner uważa tego typu wyjaśnienia za najbardziej szkodliwe po prostu dlatego, że na pozór wydają się one zadowalające i z tego powodu opóźniają podjęcie badań nad tymi obiektywnymi zmiennymi, które mogłyby zapewnić prawdziwą kontrolę nad zachowaniem.

Terminowi „bycie głodnym” moglibyśmy przyznać status fizjologiczny. Moglibyśmy badać skurcze żołądka, stężenie cukru we krwi, aktywację ośrodków mózgowych itd. W wyjaśnieniach fizjologicznych można wyodrębnić przyczynowe poprzedniki zachowania i unika się stwierdzenia, że zjawiska psychiczne wpływają na zjawiska fizyczne. Skinner nie występuje tak zdecydowanie przeciw wyjaśnieniom fizjologicznym: jest on przekonany, że zachowanie można by w zasadzie przewidywać śledząc skutki pewnej zmiennej środowiskowej przez całą sekwencję zjawisk fizjologicznych, które po niej następują. Skinner podkreśla jednak, że znajomość procesów fizjologicznych nie jest niezbędna, aby nauka o zachowaniu mogła istnieć i rozwijać się: jest on przekonany, że nawet wtedy, gdy rzeczywiście zrozumiemy te procesy, praktyczne kierowanie zachowaniem odbywać się będzie przez manipulację „tradycyjnymi” zmiennymi niezależnymi, które są zlokalizowane poza organizmem. Skinner nie widzi więc powodu, dla którego nie powinniśmy traktować ludzkiego organizmu jako nie otworzonej – choć nie pustej – skrzynki z różnymi wejściami i wyjściami, i sądzi, że takie traktowanie go zapewni najskuteczniejszą kontrolę nad tymi wyjściami. Jak przekonamy się przy omawianiu prac eksperymentalnych Skinnera, dotychczasowe sukcesy jego sposobu podejścia dostarczają silnego poparcia dla jego poglądów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.