Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Szybki wzrost ogólnych zdolności dzieci

Splot problemów wzrostu i uzdolnień, ich bliskość wewnętrzna, szczególnie wyraźnie przejawia się w przypadku dzieci znacznie wyprzedzających swój wiek. „Cudowne dzieci” są skrajnymi przypadkami wczesnego rozwoju, a jednocześnie bogactwa pierwotnych przejawów zdolności. Samo życie niezwykle ostro i wyraźnie wysuwa w tych przypadkach zagadnienie znaczenia tempa wzrostu dla kształtowania się zdolności i rzeczywistych wskaźników uzdolnień dzieci.

Rzeczywiście, szybki wzrost ogólnych zdolności dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, wzrost, po którym nierzadko następuje budzący rozczarowanie spadek, wymownie świadczy o względnym znaczeniu znamion zdolności ogólnych w wieku dziecięcym i o bardzo dużym znaczeniu właściwości związanych z wiekiem.

Należy wyjaśnić samo zjawisko takiego wzrostu zdolności ogólnych. Nawet najbardziej pełnowartościowy rozwój zalet danego okresu wieku dziecięcego (zresztą taki rozwój miał bardzo ograniczone znaczenie w następnych okresach) nie jest w stanie wyjaśnić tego zdumiewającego bogactwa możliwości, którym olśniewają niektóre dzieci w określonym wieku. Jak wynika z dostępnych materiałów, właśnie wyprzedzenie swego wieku może stać się warunkiem szczególnego (chociażby i tymczasowego) rozkwitu zdolności, ale tylko w tych przypadkach, gdy zalety okresu rozwojowego, przez który dziecko już przeszło, są nadal zachowane i rozwijane.

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że o wyraźnych przejawach zdolności w wieku dziecięcym stanowi nie szczególny rozwój właściwości związanych z wiekiem jednostki, lecz jednoczesny rozwój tych właściwości wraz z właściwościami następnego chronologicznie okresu. Niezwykłe możliwości niektórych dzieci są wynikiem sumowania się przesłanek zdolności dwóch lub więcej okresów rozwojowych. (Czy sprzyjający układ właściwości związanych z różnymi okresami wieku dziecięcego zachowa się w przyszłości: jak wiadomo, dalszy rozwój dzieci, u których to zjawisko wystąpiło, może przebiegać różnie).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.