Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

System Skinnera

W swym systemie Skinner konsekwentnie odrzucał, jako sposób wyjaśniania, wszelkie formy widmowej maszynerii psychicznej, którymi wielu z nas – rozmyślnie lub mimowolnie – posługuje się w celu wyjaśnienia zachowania ludzkiego. Czyniąc to wykonał on wielką i pożyteczną pracę. Jak jednak już się przekonaliśmy, Skinner odrzuca także myśl o wprowadzeniu do swego systemu jakichkolwiek mechanizmów, do których dochodzi się w drodze wnioskowania, nawet takich, które można zadowalająco sprawdzić przez wyprowadzenie niesprzecznych wyjaśnień i wyraźnie sformułowanych przewidywań. Można więc oczekiwać, że Skinner będzie mieć trudności z przewidywaniem zachowania, które występuje w sytuacji składającej się z kombinacji nowych bodźców lub z nowych konfiguracji znanych bodźców. Wynika to stąd, że Skinner może opierać swe oczekiwania dotyczące przyszłych zachowań jedynie na tych prawach zachowania, które już zostały sformułowane. Innymi słowy: prawa zachowania można ekstrapolować jedynie na przypadki zachowania tego samego typu, jakiego prawa te w zasadzie dotyczą, ponieważ system ten nie zawiera żadnych twierdzeń teoretycznych, które implikowałyby więcej twierdzeń empirycznych, poza tymi, na których podstawie prawa te zostały sformułowane.

System Skinnera jest systemem, który unika zadawania pytań dotyczących tego, co dzieje się wewnątrz „czarnej skrzynki”, a zatem Skinner nie może formułować przewidywań w sytuacjach, których prawa tego systemu bezpośrednio nie dotyczą. Jednakże Skinner w pełni zdaje sobie sprawę z tego faktu i broni sposobu podejścia, który do tego prowadzi. W swym klasycznym artykule Are theories of learning necessary? (1950 – Czy teorie uczenia się są niezbędne?) Skinner wskazuje, że chociaż teoretyzowanie może prowadzić do nowych przewidywań, to jednak samo w sobie nie jest zaletą, o ile przewidywania te nie zostaną potwierdzone. Aczkolwiek jest prawdopodobne, że ktoś w końcu skonstruuje przydatną teorię, która dostarczy poprawnych przewidywań, to jednak może do tego dojść po wielu latach nieproduktywnych badań, polegających na testowaniu bezowocnych teorii na różne banalne sposoby. Każda nowa sytuacja tak czy inaczej zostanie w końcu zbadana i wobec tego z pewnością nie ma potrzeby teoretyzowania. Zachowanie w takiej sytuacji zostanie w końcu wprowadzone do systemu nawet przy braku teorii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.