Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

STEROWANIE POZYTYWNE CZ. II

Przyjmijmy, że wpuściliśmy szczura do klatki eksperymentalnej, w której znajduje się dźwignia: wykonując chaotyczne ruchy naciska on przypadkowo tę dźwignię, po czym otrzymuje pokarm. Szczur szybko uczy się tego typu reakcji. W bardziej skomplikowanej sytuacji wychowawczej dziecko z olbrzymim poświęceniem stara się opanować program szkolny: dzięki temu uzyskuje dobre stopnie i uznanie rodziców. Wreszcie uczony przez wiele lat rozwiązuje problem z dziedziny ciała stałego. Dokonanie odkrycia daje mu sławę i podnosi jego autorytet naukowy.

W każdym z wymienionych przykładów zachowanie prowadziło do określonych konsekwencji. Badanie ich jest kluczem do zrozumienia nowoczesnego behawioryzmu. Jak powiedział niedawno Skin- ner: „Nie ulega wątpliwości, że musimy wziąć pod uwagę nie tylko to, jak środowisko wpływa na organizm przed jego reakcją, ale również to, jak działa ono po tej reakcji. Zachowanie jest bowiem kształtowane i utrwalane przez własne skutki.”5 To pozornie trywialne stwierdzenie jest kluczem do poznania aktywnej roli środowiska. Wynika z niego, że działanie ludzi i zwierząt nie jest „bezinteresowne”: tak więc szczur nigdy nie nauczyłby się naciskać dźwigni, gdyby reakcja ta nie dawała mu pokarmu. Zachowanie jest zawsze narzędziem czy instrumentem do osiągania pewnych konsekwencji i skutków. Mówiąc żargonem naukowym, jest ono zachowaniem instrumentalnym. Ponieważ konsekwencje te, czyli określone bodźce materialne i moralne, są elementami otoczenia, zatem można powiedzieć, że środowisko steruje zachowaniem, ponieważ znajdują się w nim bodźce tego rodzaju. Jest to milowy krok w rozumieniu aktywnej roli środowiska.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.