Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

STADIUM NOWORODKA

Wśród 12 miesięcy, które składają się na niemowlęctwo, wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia dziecka jako stadium noworodka. Istnieją rozbieżności w poglądach na długość trwania tego stadium. Jedni autorzy, biorąc pod uwagę takie fakty, jak odpadnięcie pępowiny, początkowy Spadek, a później przyrost ciężaru ciała, itp., obejmują mianem noworodka niemowlę do 14 dnia życia, inni natomiast noworodkiem nazywają jeszcze dziecko 2-miesięczne. Zmiany, jakie zachodzą w funkcjonowaniu kory mózgowej dziecka w ciągu pierwszego miesiąca jego życia, jak również fakty z zakresu przystosowania organizmu do środowiska pozamacicznego, przemawiają jednak za tym, aby właśnie ten miesiąc wyodrębnić z całokształtu rozwoju niemowlęcia.

Noworodkiem donoszonym nazywamy dziecko urodzone po upływie 270 dni od chwili zapłodnienia jaja. Przeciętny ciężar donoszonego noworodka waha się od 2800 do 3500 g. Przeciętna długość jego ciała wynosi ok. 50 – 52 cm. Proporcje ciała noworodka są odmienne od proporcji ciała dziecka starszego i człowieka dorosłego: głowa i mózg są stosunkowo duże, twarz stosunkowo mała, tułów długi, a kończyny krótkie.

Układ kostny noworodka, jakkolwiek w zasadniczych zarysach ukształtowany, nie osiągnął jeszcze swojej ostatecznej postaci. Ukazuje to rys. 19, na którym zestawiono dwa szkielety: noworodka i człowieka dorosłego, przedstawione dla jasności obrazu w tej samej skali. Tkanka.kostna przypomina raczej chrząstkę niż kość. Ma ona w znacznej mierze budowę włóknisto-chrząstkową, zawiera niewielką ilość soli mineralnych, jest obficie unaczyniona. Kości czaszki, twardsze od innych, są ze sobą połączone włóknisto-chrząstkowymi spojeniami. Na sklepieniu czaszki, w miejscu zetknięcia kości ciemieniowych i czołowych, znajduje się c i e – miączko duże, tj. przestrzeń wypełniona miękką tkanką włóknistą. Przestrzeń między kośćmi ciemieniowymi a kością potyliczną, wypełniona podobną tkanką włóknistą, nazywa: się ciernią czkiem małym. W miarę wzrostu czaszki niemowlęcia, szwy i ciemiączka kostnieją i zarastają. Ciemiączko małe zarasta w pierwszym kwartale życia, ciemiączko duże – ok. 15 miesiąca.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.