Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

ŚRODOWISKO A ZACHOWANIE

Przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku był okresem szczególnie szczęśliwym dla nauki. W tym właśnie czasie powstało wiele rewolucyjnych idei dotyczących świata fizycznego: odkrycia dokonane przez takich uczonych, jak Planck czy Einstein, radykalnie zmieniły paradygmat współczesnej fizyki. Ale w okresie tym znacznie zmodyfikowano również wyobrażenia o człowieku. Prace tak wybitnych uczonych jak Freud i Pawłów stały się podstawą do zarysowania nowych portretów psychologicznych.

W tym czasie powstała behawiorystyczna koncepcja człowieka zwana w skrócie behawioryzmem. Dzięki odkrywczym eksperymentom takich uczonych, jak Thorndike, Tolman i Skinner koncepcja ta rozwinęła się i stała się bardziej dojrzała i klarowna.1 Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących ludzkim zachowaniem.

Koncepcja behawiorystyczna nigdy nie spotykała się z powszechnym uznaniem. Zawsze wywoływała kontrowersje. Entuzjaści jej twierdzą, że współczesny behawioryzm jest ostatnią szansą naukowego behawloryzmu od chwili powstania aż do czasów współczesnych została przedstawiona w książce T. Tomaszewskiego, Wstąp do psychologii. Warszawa 1963. W niniejszym szkicu całkowicie pomijam zagadnienia historyczne. poznania człowieka, iż dzięki niemu można odrzucić mity o procesach psychicznych i stworzyć teorię psychologiczną równie ścisłą i jednoznaczną co teorie fizyczne lub biologiczne. Przeciwnie, krytycy tej koncepcji uważają, że behawioryzm to nowa wersja średniowiecza w nauce, iż jest on jpróbą dehumanizacji ludzi. Jednocześnie jednak wszyscy przyznają, że pewne szczegółowe odkrycia behawio- rystów dotyczące uczenia się i uwarunkowania są niekwestionowanym wkładem do nauk społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.