Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Skuteczność oddziaływań wychowawczych

W niektórych przypadkach głębokiego niedorozwoju umysłowego stwierdzono w moczu chorych obecność kwasu fenylopirogronowego. Jest on wydalany w ilości ok. 1 g dziennie. Sprawa nie jest bliżej wyjaśniona, a przypadki te określane bywają jako niedorozwój fenylopiro- gronowy (oligophrenia phenylpyruińca).

W związku z niejednolitą etiologią niedorozwoju i jego różnymi postaciami, leczenie przebiega różnorodnie (Bilikiewicz, 1973 Dąbrowski, 1959 Gilarowski, 1957). Bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie zaburzenia, co pozwala niekiedy zapobiegać jego dalszemu rozwojowi. Taki skutek wywiera podawanie preparatów gruczołowych w niektórych zaburzeniach wewnątrzwydzielniczych, jak np. w matołectwie. Gdy sprawa jest przedawniona, możliwe jest tylko leczenie objawowe. Ze środków farmakologicznych podaje się wówczas m.in. kwas glutaminowy i largaktyl. W niektórych przypadkach stosuje się leczenie neurochirurgiczne. Duże znaczenie ma oddziaływanie pedagogiczne odpowiednio dostosowane do stopnia niedorozwoju zasadniczo inne powinno być w postępowaniu z dziećmi ograniczonymi umysłowo, a inne z głuptakami i idiotami. Z tych względów znajomość cech różniących poszczególne stopnie niedorozwoju umysłowego jest psychologowi i pedagogowi niezbędnie potrzebna.

Skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy w dużej mierze od stopnia niedorozwoju: największa jest w przypadku niedużych odchyleń od normy, a stopniowo zmniejsza się ze wzrostem głębokości niedorozwoju. Znaczenie oddziaływań wychowawczych można jednak niemal zawsze wykazać i dlatego nie powinno się z nich rezygnować nawet w przypadkach głębokiego niedorozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.