Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

„Skróty” w nauczaniu

Jeśli nasze nauczanie ma w tym przypadku zapewnić uczniom odpowiednie ćwiczenia, to należałoby włączyć do niego doświadczenia z materiałami konkretnymi – z rzeczywistymi przedmiotami czy zdarzeniami, modelami, wykresami, zdjęciami – które mogą zostać odebrane w sposób bezpośredni i doprowadzić do rozróżnień i pojęć konkretnych. Wówczas uczniowie będą się już mogli posługiwać ze zrozumieniem na poziomie abstrakcji słownej pojęciami abstrakcyjnymi i regułami dotyczącymi nowej problematyki. Próby ominięcia wymogu opanowania ze zrozumieniem wiedzy wstępnej i zdanie się na puste oddziaływanie werbalne to polityka bardzo ryzykowna.

„Skróty” w nauczaniu, dopuszczalne na poziomie inteligencji formalno- -operacyjnej, możemy stosować jedynie wówczas, gdy jesteśmy pewni, że nasi uczniowie dysponują rzeczywiście dobrze rozwiniętymi strukturami poznawczymi, dzięki którym są w stanie przyswoić sobie nowy materiał. Zwróć uwagę na fakt, iż nasze dotychczasowe rozważania można odnieść również do uczenia się w sferze emocjonalnej. Jeśli nawet uczniowie są już zdolni do skupiania uwagi, czynnego uczestnictwa i przypisywania wartości uczeniu się, to te struktury zachowania poznawczego nie muszą być koniecznie dostosowane do wymagań w zakresie uwagi, uczestnictwa i przypisywania wartości uczeniu się nowego zadania. Nasze nauczanie musi zawierać w sobie czynniki zapewniające wystąpienie tych zachowań. Szeroko rozpowszechnione, częste i w swej istocie nieskuteczne, stosowanie kar w naszych szkołach, zwłaszcza średnich, jest smutnym świadectwem niemal całkowitego lekceważenia tej prostej idei.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.