Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

SKINNEROWSKA TEORIA WZMACNIANIA SPRAWCZEGO

W początkach naszego stulecia ostry, lecz potężny głos Johna B. Watsona miał ogromny wpływ zarówno na psychologię akademicką, jak i na szerokie kręgi społeczeństwa. W ostatnich trzech dziesięcioleciach B.F. Skinner wywierał podobny wpływ, przy czym niektóre z reform, za jakimi się opowiadał, proponował wcześniej Watson. Skinner jest żarliwym behawiorystą, przekonanym o doniosłym znaczeniu obiektywnej metodologii i ścisłości eksperymentalnej, a także o tym, że dobrze zaplanowane eksperymenty i nauka indukcyjna są w stanie rozwiązać najbardziej złożone zagadnienia dotyczące zachowania. Jest gotów stosować swe koncepcje i metody do rozwiązania poważnych problemów naszych czasów – zarówno problemów teoretycznych, jak i praktycznych. Skuteczny polemista, który nigdy nie zboczył ze swej drogi, aby uniknąć starcia, wywierał coraz większy wpływ na psychologię i pokrewne dziedziny.

Stanowisko to można by z powodzeniem rozpatrywać pod nagłówkiem teorii bodźca – reakcji w związku z tym, że Skinner posługuje się tymi pojęciami w swej analizie zachowania. Jednakże ze względu na fakt, że on sam nie zgadza się na takie określenie swej teorii i ze względu na kilka istotnych różnic między jego stanowiskiem a teorią Hulla-Spence’a wskazane jest odrębne ich rozpatrywanie. Jedną z charakterystycznych różnic jest niechęć Skinnera do formalnej teorii i odrzucenie typowego dla Hulla sposobu podejścia do budowania teorii, polegającego na wyprowadzaniu z aksjomatów twierdzeń pochodnych (teorematów). Innym specyficznym aspektem jego stanowiska jest silny nacisk na badanie reakcji (tak zwanych zachowań sprawczych – operants), które nie muszą być wywołane przez żaden bodziec, lecz są pod silnym wpływem swych następstw (wzmocnienia). Równie niezwykłe jest to, że Skinner koncentrował się na badaniu indywidualnych osób, zamiast badać zależności ogólne czy grupowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.