Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Skinner a warunowe czynniki

Skinner jest przekonany, że warunkowe (czyli wtórne) czynniki wzmacniające odgrywają ogromną rolę w kierowaniu zachowaniem ludzkim. Oczywiście nie każda czynność, przynajmniej w zamożnych społeczeństwach Zachodu, jest podtrzymywana przez podawanie bezwarunkowych (czyli pierwotnych) czynników wzmacniających, takich jak pokarm, woda czy seks. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że bodźce mogą nabywać właściwości wzmacniających: opierając się na tych wynikach można sądzić, że wiele ludzkich zachowań uzależnionych jest od wzmocnienia warunkowego.

Najbardziej rozpowszechnionym warunkowym czynnikiem wzmacniającym są pieniądze. Pieniądze stanowią dobry przykład nie tylko dlatego, że oczywiście same w sobie nie mają żadnej wartości, lecz także z tego powodu, że są one zgeneralizowa- nym warunkowym czynnikiem wzmacniającym. Są one kojarzone z wieloma różnymi bezwarunkowymi (pierwotnymi) czynnikami wzmacniającymi i dzięki temu mają zdolność wzmacniania w wypadku działania bardzo różnych popędów. To niezwykle zgeneralizowane wzmacniające oddziaływanie pieniędzy w ostatecznym rozrachunku wynika z faktu, że są one kojarzone z wielką liczbą innych czynników wzmacniających. Reprezentanci teorii uczenia się nie lekceważą obecnie roli wzmocnienia warunkowego, co czynili jeszcze w niedawnej przeszłości. Jest to pojęcie wyjaśniające o dużym znaczeniu. Odgrywa ono ważną rolę w systemie Skinnera, który – jak przekonamy się później – posługuje się nim skutecznie przy wyjaśnianiu utrzymywania się wielu reakcji należących do naszego zachowania się społecznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.