Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Siła, czyli wektor

Przemieszczenie następuje wtedy, gdy na osobę działa siła o wystarczającej wielkości. Siła jest skoordynowana z potrzebą, lecz nie jest napięciem. Siła istnieje w środowisku psychologicznym, podczas gdy napięcie jest właściwością systemu wewnętrz- no-osobistego.

Właściwości teoretyczne siły to kierunek, wielkość i punkt przyłożenia. Te trzy właściwości są reprezentowane matematycznie za pomocą wektora. Kierunek wektora reprezentuje kierunek siły, długość wektora reprezentuje wielkość siły, miejsce, gdzie czubek strzałki dotyka zewnętrznej granicy osoby, reprezentuje punkt przyłożenia siły. Wektor zawsze rysuje się na zewnątrz osoby (rysunek 11-24), a nigdy wewnątrz, ponieważ siły psychologiczne są właściwościami środowiska, a nie osoby.

Jeśli na osobę działa tylko jeden wektor (siła), to nastąpi przemieszczenie lub tendencja do przesunięcia się w kierunku zgodnym z kierunkiem wektora. Jeśli dwa (lub więcej) wektory popychają daną osobę w różnych kierunkach, to wynikające stąd przemieszczenie będzie zgodne z wypadkową wszystkich tych sił.

Teraz możemy rozpatrzyć relację między wartościowością a wektorem. Regionem mającym wartościowość dodatnią jest taki region, ku któremu są skierowane siły działające na daną osobę. W wypadku regionu o wartościowości ujemnej wektory są zwrócone przeciwnie (to jest od danego regionu – przyp. tłum.). Innymi słowy: kierunek wektora jest zdeterminowany bezpośrednio przez położenie regionu o dodatniej bądź ujemnej wartościowości. Wielkość (siła) wektora zależy od mocy danej wartościowości, od odległości psychologicznej między osobą a tą wartościowością oraz od względnej mocy innych wartościowości.

Nawiasem mówiąc, można zauważyć, że pojęcie potrzeby jest jedynym pojęciem, z którym są skoordynowane wszystkie inne dynamiczne konstrukty. Potrzeba wyzwala energię, zwiększa napięcie, nadaje wartościowość i wytwarza siłę. Jest ona u Lewina pojęciem centralnym, czyli stanowiącym swego rodzaju jądro, wokół którego skupiają się inne pojęcia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.