Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Sformułowanie przez Twardowskiego teorii znaczenia

Rozróżnienie aktu, treści i przedmiotu przedstawienia pozwoliło Twardowskiemu na sformułowanie teorii znaczenia. Ponieważ właśnie treści psychiczne są nośnikami znaczeń, jak w pewnym okresie twierdzi, czy wręcz samymi znaczeniami, pozwala nam ta rzeczowa zbieżność problematyki treści przedstawień z problematyką znaczenia wypowiedzieć kilka uwag odnośnie tej ostatniej. We wspomnianym już wyżej fragmencie pisze Twardowski: „I właśnie te cechy wspólne, to, w czym się owe poszczególne wytwory psychiczne zgadzają, uważamy zwykle za znaczenie wytworu psychofizycznego, za zawartą w nim treść, pod warunkiem oczywiście, że odpowiadają one zamiarowi, w którym ów wytwór psychofizyczny został jako znak użyty. Dlatego mówimy też, że jakieś zdanie budzi v/ różnych osobach myśl «tę samą», gdy tymczasem ściśle rzecz biorąc, budzi ono tyle myśli, ile jest osobników, przy czym myśli te nie są sobie nawet równe. Ale abstrahujemy od tego, czym się owe myśli różnią i za myśl, która jest znaczeniem zdania, uważamy tylko te jej składniki, które się zgadzają ze sobą i z odpowiednimi składnikami myśli osobnika posługującego się owym zdaniem. Mówimy więc tylko o jednym znaczeniu znaku – pominąwszy przypadki wieloznaczności – a nie o tylu znaczeniach, ile wytworów psychicznych ów znak budzi, lub może budzić w osobnikach, na które dzią-

W ten zaś sposób pojęte znaczenie nie jest już !konkretnym wytworem psychicznym, lecz czymś, do czego dochodzimy drogą abstrahowania dokonanego na poszczególnych wytworach” 13.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.