Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Ruchy orientacyjno-badawcze

Okolica występowania kubków smakowych jest u dzieci rozleglejsza niż u człowieka dorosłego. Zajmuje ona całą powierzchnię języka, wargi, błonę śluzową szczęk, podniebienie twarde, migdałki i ściany przełyku. Reakcje smakowe pojawiają się u 7 – 8-miesięcznych wcześniaków. Noworodek’ reaguje na smak gorzki, kwaśny i słony charakterystyczną mimiką, marszcząc twarz, mrużąc oczy, otwierając lub zamykając usta i jednocześnie wydzielając nieznaczne ilości śliny. Substancje słodkie wywołują ruchy ssania i oblizywania, a twarz dziecka wyraża zadowolenie. Wrażliwość smakowa niemowląt jest bardzo wysoka.

Początkowo przypuszczano, że dziecko rodzi się głuche i dopiero później zyskuje wrażliwość słuchową (Carmichael, 1954). Pogląd ten był uogólnieniem wyników obserwacji, na podstawie których stwierdzono, że noworodek nie reaguje na dźwięki o sile średniej i słabej, ponieważ jego przewody słuchowe wypełnione są płynem płodowym. Natomiast reak- 17 Psychologia rozwojowa… cje na silne dźwięki występują już u płodu w ostatnich miesiącach ciąży. Noworodek reaguje na silne bodźce słuchowe ogólnym „wzdryganiem się”, przypominającym odruch Moro. Inna forma reakcji na dźwięki – to mruganie powiekami (odruch przedsionkowo-powiekowy), zmiany oddechu i tętna.

Reakcje na bodźce wzrokowe pojawiają się bardzo wcześnie: już u 6-miesięcznego płodu występuje np. odruch źrenicowy. Na specjalną uwagę zasługują odruchy orientacyjno-ba- dawcze. U noworodka stwierdza się np. zwracanie głowy i oczu w kierunku źródła światła, wodzenie oczami za wolno poruszającymi się przedmiotami. Odruchy tej kategorii odgrywają w miarę rozwoju dziecka coraz to Większą rolę w procesie wytwarzania związków czasowych. Ich znaczenie w zestawieniu z odruchami pokarmowymi i obronnymi stopniowo wzrasta.

Bardzo wiele badań dotyczących wrażliwości w obrębie poszczególnych analizatorów we wczesnej ontogenezie przeprowadzono na zwierzętach. Wyniki tych badań stanowią cenny materiał porównawczy i przyczyniają się również do poznania rozwoju, jaki zachodzi u człowieka (Carmichael, 1954: Müssen: 1970).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.