Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Rozwój zasobu i treści słownika dzieci

Funkcja symboliczna języka rozwija się stopniowo w II stadium rozwoju mowy w wieku poniemowlęcym, kiedy to znaczenie słów ustala się i precyzuje, a wyraz#- w ich prawidłowym lub zbliżonym do poprawnego brzmieniu zastępują poprzednio używane swoiste twory języka dziecięcego oraz onomatopeje. Wzrost zasobu słownikowego i przyswojenie form gramatycznych umożliwia dziecku łączenie dwóch, a potem większej liczby wyrazów w coraz dłuższe i bardziej zwarte wypowiedzenia.

Rozwój zasobu i treści słownika dzieci. Zarówno czynny, jak i bierny słownik dziecka, tj. zasób wyrazów przez nie rozumianych oraz tych, którymi posługuje się w swych wypowiedziach, wzrasta wydatnie w ostatnim kwartale 2 r.ż. Na ogół rozumienie słów wyprzedza czynne posługiwanie się nimi, psychologowie nie dysponują jednak dotychczas dobrymi metodami badania zasobu słownictwa biernego. Jeśli chodzi o słownik czynny, to do końca 2 r.ż. dziecko przyswaja sobie przeciętnie ok. 300 wyrazów, do końca zaś 3 r. używa ok. 1000 słów.

Oczywiście, istnieją duże różnice indywidualne w zasobie słownictwa dzieci, spowodowane wieloma czynnikami. Wzrost słownictwa, jak również prawidłowy rozwój gramatycznej struktury mowy zależą od ogólnej sprawności umysłowej (inteligencji) dziecka, od właściwości jego procesów poznawczych oraz od środowiska i wychowania, w tym także od sytuacji dziecka w rodzinie. Wychowanie w środowisku kulturalnym sprzyja rozwojowi mowy dziecka. Większym zasobem słów dysponują te dzieci, które przebywają dużo z dorosłymi, np. jedynacy. Bliźnięta rozwijają na ogół swój słownik wolniej, ponieważ przebywają stale razem i nie korzystają w takiej mierze z wzorców językowych mowy wykształconej. Opóźnienia w zakresie słownictwa obserwuje się też u dzieci wychowywanych w żłobkach tygodniowych i w domach małego dziecka, wskutek niedostatków indywidualnych kontaktów społecznych między dziećmi i opiekunami.

Do końca 3 r.ż. następuje zróżnicowanie słownictwa dzieci na części mowy, czyli odrębne grupy znaczeniowe i formalne wyrazów, które odzwierciedlają różne kategorie rzeczywistości: przedmioty (rzeczowniki), czynności (czasowniki), cechy (przymiotniki), związki i stosunki (przyimki i spójniki) itp.- Najwcześniej pojawiają się w słowniku czynnym dziecka te wyrazy, które oznaczają przedmioty i czynności (rzeczowniki i czasowniki) oraz niektóre zaimki wskazujące (to, taki, tu) i partykuła przecząca (nie): najpóźniej -u niektórych dzieci w drugim półroczu 3 r.ż.’-wchodzą do słownictwa wyrazy oznaczające związki i stosunki

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.