Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Rozwój uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym

Stopień koncentracji uwagi i umiejętności skupiania uwagi dowolnej zależą w dużej mierze od indywidualnych cech dzieci, zwłaszcza od typu ich temperamentu, a nie tylko od wieku. Dzieci flegmatyczne na ogół łatwiej i dłużej koncentrują się na podjętej czynności niż dzieci żywe i ruchliwe, które natomiast mają uwagę bardziej przerzutną i podzielną.

W literaturze psychologicznej podkreśla się często, że dzieci w wieku przedszkolnym obdarzone są bujną wyobraźnią (Szuman, 1947). Potrafią one nawet zmyślać rozmaite fakty i zdarzenia, które nie zachodziły w rzeczywistości, przeżywają czytane im bajki lub opowiadania tak, jakby działo się to naprawdę, a w zabawach tematycznych identyfikują się czasem z fantastycznymi postaciami z takich bajek i baśni. Dziecko zachowuje się też niekiedy tak, jakby żyło w innym świecie – w krainie wyobraźni i fikcji – nie uwzględniając realności zjawisk otoczenia: ożywia przedmioty martwe, kształtuje rośliny i zwierzęta na podobieństwo człowieka (tzw. a n i m i z m i an tropomorfizm dziecięcy). Z drugiej strony, dzieci w tym okresie, a zwłaszcza w jego pierwszej i drugiej fazie (do 5 – 5 ł/2 lat), pojmują dobrze przede wszystkim to, co uchwytne i konkretne, co można „wziąć w garść” – dotknąć i zobaczyć z bliska. Lubią też naśladować ruchy i czynności innych osób, skłonne są do sztywnych, stereotypowych form działania. Takie zachowania świadczyłyby o słabo rozbudzonej wyobraźni, która jest przecież zdolnością do tworzenia w świadomości czegoś nowego w stosunku do uprzedniego doświadczenia, zdolnością do produkowania wyobrażeń wytwórczych, a nie tylko odtwórczych i naśladowczych.

Aby pogodzić ze sobą te sprzeczne na pozór cechy wyobraźni dziecka, należy wziąć pod uwagę dwa kierunki rozwoju tej funkcji psychicznej. Pierwszy kierunek polega na przekształcaniu się wraz z wiekiem wyobraźni mimowolnej w wyobraźnię dowolną: kierowaną i twórczą. U małego dziecka przeważa wyobraźnia mimowolna, tj. zdolność do snucia luźnych obrazów, którym dziecko nadaje swobodny bieg. Wy obraźnia mimowolna jest zawsze wyobraźnią bujną, a nawet wybujałą gdyż toku Wyobrażeń nie hamują związki i reguły logiczne lub gotowość porządkowania nasuwających się obrazów zgodnie z określonym celem. Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko potrafi jednak postawić już pewne hamulce swej wyobraźni, zwłaszcza w sytuacji, gdy wykonuje interesującą je czynność lub zadanie: na zajęciach artystyczno-tecb- nicznych w przedszkolu, podczas zabawy konstrukcyjnej itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.