Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

ROZWÓJ SPOŁECZNY W PIERWSZYCH LATACH SZKOLNYCH CZ. II

Rola i siła oddziaływania tych trzech głównych środowisk bywa różna w różnych okresach życia dzieci. W miarę wzrastania dzieci zmieniają się wymagania stawiane im przez te środowiska, i odwrotnie, z wiekiem .zmieniają się potrzeby dzieci i ich stosunek do grup społecznych, w których życiu uczestniczą, oraz do członków tych grup. Stosunki społeczne są potężnym czynnikiem w procesie rozwoju osobowości, z drugiej jednak strony stale rozwijająca się i przeobrażająca osobowość dziecka powoduje zmiany w stosunkach międzyludzkich, w których bierze ono udział.

W procesie socjalizacji dziecka podstawowe znaczenie ma z jednej strony wpływ na nie osób znaczących, a z drugiej oddziaływanie formalnych i nieformalnych grup, w których przejawia ono swoją aktywność.

Dom rodzinny jest pierwszym środowiskiem, w którym dziecko przebywa niemal wyłącznie aż do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Dom właśnie decyduje przez układ swoich stosunków, przez poziom i atmosferę, jaką reprezentuje, przez opiekę, jakiej udziela dziecku, ..o takim stopniu i poziomie jego uspołecznienia, które pozwolą mu na włączenie się w pracę zespołu dzieci w kl. I i w dalszych klasach szkoły podstawowej.” Stosunek dziecka do szkoły i nauczycieli, jego samopoczucie w gromadzie rówieśników w dużej mierze zależą (zwłaszcza u progu szkoły) od cech osobowości, od postaw i nawyków obcowania z ludźmi, zaszczepionych dziecku przez dom rodzinny. Wyłączność oddziaływania domu na dziecko (procent dzieci uczęszczających do przedszkola jest ciągle jeszcze niewielki) powoduje to, iż autorytet rodziców – pierwszych osób znaczących w życiu dziecka-jest bardzo wielki w oczach dzieci wstępujących do szkoły. I chociaż z wkroczeniem nauczycieli i zespołów rówieśniczych w życie dzieci zaczną się przemiany, m.in. w ich stosunku do rodziców, to jednak rola domu we wszechstronnym rozwoju dziecka pozostanie nadal ogromna. Jeśli dziecku zabraknie opieki rodziny, może ono załamać się w szkole tak pod względem rozwoju :iizycznego, przyswajania wiedzy szkolnej, jak i pod względem rozwoju społecznego. Szczególną rolę odgrywa dom rodzinny (i to zarówno u uczniów początkujących, jak i w średnim oraz starszym wieku szkolnym) w kształtowaniu postaw społecznych i moralnych. Specyficzną funkcją rodziny w stosunku do dzieci, mającą ogromne znaczenie dla ich ogólnego samopoczucia i rozwoju uczuciowego, jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i oparcia uczuciowego w sytuacjach nowych i trudnych. Takich zaś sytuacji, zarówno w szkole, jak i w coraz szerzej otwierającym się przed dzieckiem otoczeniu, jest wiele i nie wszystkie z nich dziecko (i dorastający) może opanować i przezwyciężyć samodzielnie. Szczególne trudności przeżywają niektóre dzieci w pierwszych dniach, tygodniach i miesiącach nauki. Mogą to być bądź trudności w nauce, bądź trudności w społecznym obcowaniu z nauczycielami i kolegami, a więc tzw. trudności w społecznym przystosowaniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.