Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

ROZWÓJ MOWY W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM

W rozdziale VII ukazano, w jaki sposób dziecko przyswaja sobie początki mowy i jak posługuje się nią w kontakcie z osobami z najbliższego otoczenia. Pod koniec 3 r.ż. dzieci, wychowywane w sprzyjających warunkach środowiskowych, mają już opanowane podstawy systemu języka ojczystego, i to zarówno od strony leksykalnej, jak też gramatycznej. Oczywiście, mamy na myśli praktyczną znajomość języka, która przejawia się w rozumieniu skierowanych do dziecka wypowiedzi innych osób oraz w używaniu w mowie czynnej określonego zasobu słów zgodnie z regułami gramatyki. Jednakże zasób słownictwa dziecka 3-letniego jest jeszcze niewielki,, a system gramatyczny nie w pełni poznany i utrwalony. Także od strony funkcjonalnej mowa w tym wieku ma przede wszystkim charakter sytuacyjny i synpraktyczny, tj. dziecko nie przekracza na ogół w swych wypowiedziach kręgu bezpośrednio,wykonywanych czynności oraz przedmiotów i osób, z którymi pozostaje w danej chwili w bezpośrednim kontakcie.

W ciągu okresu przedszkolnego dziecko stopniowo poszerza swój słownik i operuje coraz sprawniej regułami fonetyki i gramatyki języka. W rezultacie, w wieku 6-7 lat posługuje się już swobodnie mową potoczną, zależną i niezależną, i porozumiewa się bez trudu z innymi ludźmi, przekazując im za pomocą języka dźwiękowego swe myśli, pragnienia i żądania, emocje i uczucia. Mowa dziecka pod koniec wieku przedszkolnego staje się również mową kontekstową (wiązaną, ścisłą), ponieważ jest zrozumiała w swej strukturze językowej we wzajemnych związkach między słowami tworzącymi wypowiedź, czyli w kontekście, natomiast niezależnie od sytuacji i jej pozawerbalnych składników.

Omówimy z kolei bardziej szczegółowo niektóre aspekty rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Słownik. Ze względu na niejednolitość stosowanych technik, (badania podłużne i poprzeczne, obserwacje, testy słownikowe), dane na temat wzrostu zasobu słownictwa dzieci są także bardzo różnorodne, Przyczyną zmienności wyników badań nad pojemnością słownictwa w zależności od wieku są również znaczne różnice indywidualne między dziećmi, wypływające mi.in. z oddziaływania na rozwój mowy takich czynników, jak poziom umysłowy, sytuacja dziecka w rodzinie i kultura językowa środowiska wychowawczego. ,W tabeli 31 ukazujemy wzrost słownika czynnego dzieci w wieku od 2 do 7 lat na podstawie kilku źródeł.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.