Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Rozwój autentycznych stosunków międzyludzkich

Taka autentyczna, akceptująca postawa pozwala pacjentowi samodzielnie określić własne problemy, pozwala zrozumieć trudności w rozwoju „ja” i pozwala znaleźć drogę prowadzącą do samorealizacji i zdrowia psychicznego. Terapia skoncentrowana na pacjencie opiera się na założeniu, że możliwości człowieka są ogromne, że sam umie on rozwiązać konflikty i dysharmonie w rozwoju. Dotychczas nie wiadomo dokładnie, czy terapia ta jest skuteczna.

O ile celem terapii było leczenie pacjentów, o tyle zdaniem grup spotkaniowych (encounter groups) jest przyspieszenie osobistego rozwoju, poprawa stosunków interpersonalnych i usprawnienie komunikacji międzyludzkiej. Grupy takie nie mają specjalnego programu: porozumiewanie się ich członków jest spontaniczne i swobodne. Jedyną „rolą”, jaką można pełnić w czasie spotkania, jest rola facylita- tora, czyli osoby stwarzającej odpowiedni klimat, zwiększający bezpieczeństwo itp. Facylitatorem może być każdy uczestnik spotkania.23

Celem grup spotkaniowych jest rozwój autentycznych stosunków międzyludzkich, odrzucenie maski i zachowań fasadowych: szczere mówienie o aktualnych doświadczeniach i doznaniach. Szczególną wagę przypisuje się przeżyciom emocjonalnym. Jeśli ktoś nienawidzi jakiejś osoby, mówi: „Jestem zły na ciebie, sam nie wiem dlaczego, dlatego też chciałbym na ten temat porozmawiać.” Taka szczera wypowiedź nie musi wywoływać otwartej agresji.

Osiągnięcie celów grupy spotkaniowej, odrzucenie masek i poprawa komunikacji międzyludzkiej jest zadaniem bardzo trudnym. Twórcy tej techniki twierdzą, że z reguły udaje im się zrealizować te cele. Mimo to technikę tę często poddaje się surowej krytyce. Zwraca się uwagę, że jest ona antyintelek- tualna, że przedkłada przyjemne przeżycia emocjonalne nad problemy poznawcze, że czasem prowadzi do zachowań infantylnych. W świetle tych zarzutów pogląd, iż grupy spotkaniowe posiadają ogromne znaczenie w rozwoju autentycznych stosunków interpersonalnych, wydaje się przesadzony.

W ostatnich latach coraz częściej podejmuje się próby stworzenia systemu wychowania humanistycznego, który wykorzystywałby osiągnięcia psychologii humanistycznej. Celem takiego systemu byłoby u- kształtowanie osoby w pełni dojrzałej, która umiałaby aktualizować swoje potencjalne szanse. Heath24 sformułował pięć głównych zadań wychowania humanistycznego:

– 1. dążenie do integracji osobowości: wychowywanie ludzi, których myśli i działania byłyby zgodne:

– 2. rozwój autonomii jednostki: uniezależnienie jej od przypadkowych bodźców i nacisków zewnętrznych, a także od przeszłości: 3. kształtowanie postaw allocentrycznych: koncentrowanie uwagi na innych, a nie na samym sobie: 4. rozszerzanie świadomości: wychowywanie ludzi zdolnych do refleksji nad życiem: 5. formułowanie tożsamości, która pozwala odpowiedzieć na pytanie „kim jestem”, która jest względnie stabilnym układem w zmieniającym się świecie.

Większość tych celów jest godna uwagi. Problem polega jednak na tym, że psychologowie i pedagogowie humanistyczni nie opracowali metod, dzięki którym można by je osiągnąć. Nie stworzyli oni możliwości innego systemu klasowo-lekcyjnego. Wielu narzeka na ten system, a jednak ciągle brak jest konkurencyjnych rozwiązań pedagogicznych. W takiej sytuacji „wychowanie humanistyczne” należy uznać za ciągle nie zrealizowany projekt.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.