Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

RELIGIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W Stanach Zjednoczonych nie ma oficjalnie uznanej religii państwowej. W istocie, Pierwsza Poprawka do Konstytucji nakazuje oddzielenie Kościoła od państwa. Mimo to wpływ dziedzictwa judeochrześcijańskiego na kulturę amerykańską jest ogromny. Z którąś z tych religii identyfikuje się około 90% Amerykanów: nieco mniejsza liczba – około 70% – należy do określonej organizacji religijnej (Gallup, 1984: Biuro Spisu Ludności, 1985).

Protestanci stanowią zdecydowaną większość społeczeństwa amerykańskiego. Spośród osób deklarujących określoną przynależność religijną 65% uważa się za protestantów. Największą grupą wyznaniową są baptyści: stanowią oni jedną trzecią wszystkich protestantów i są dwukrotnie liczniejsi niż jakiekolwiek inne wyznanie protestanckie. 24% Amerykanów deklarujących przynależność do religii to katolicy, a nieco ponad 1% – wyznawcy judaizmu (National Opinion Research Council, 1987).

Przynależność do religii zmienia się w Stanach Zjednoczonych w zależności od regionu. Katolicy koncentrują się głównie w Nowej Anglii, w regionie południowo-zachodnim i obszarach miejskich regionu środkowo-zachod- niego. Stany południowe są zamieszkane głównie przez baptystów, a większość luteranów żyje w nizinnych stanach północnych. Żydzi osiedlili się przede wszystkim w ośrodkach miejskich na Wybrzeżu Wschodnim i Zachodnim.

Przynależność religijna to tylko jeden z aspektów funkcjonowania religii w Stanach Zjednoczonych. Inną ważną kwestią jest religijność, czyli rola religii w życiu każdego człowieka. Ta rola przybierać może różne postaci (Glock, 1959). Czasem odnosi się do emocjonalnego związku między wyznawcą i jego religią (religijność przeżywana): niekiedy jest związana z odmawianiem modlitw i uczestnictwem w obrzędach (religijność rytualna): może o niej świadczyć stopień zaangażowania w system wierzeń danej religii (religijność ideologiczna), stopień włączenia religii w codzienne działania (religijność realizowana w życiu – consequential) i wreszcie zakres i głębokość wiedzy na temat tradycji, zasad wiary i praktyk związanych z własną religią (religijność intelektualna).

Mimo że większość Amerykanów deklaruje wiarę w jakąś siłę wyższą (forma religii przeżywanej), mniej z nich, bo około 70%, zgadza się z głównymi zasadami swojego systemu wierzeń religijnych (religijność ideologiczna). Jeszcze mniej wykazuje religijność rytualną. Tylko połowa Amerykanów modli się przynajmniej raz dziennie, a około 35% raz w tygodniu uczestniczy w obrzędach religijnych (National Opinion Research Council, 1987). Krótko mówiąc, Amerykanie w znacznej liczbie wykazują przynależność religijną, ale zarazem niższy stopień religijności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.