Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Reguły rozwoju dotyczące genów i ich działania cz. III

– Reguła specjalizacji: Rozwój przebiega od zgeneralizowanych, niezróżnico- wanych zdolności do reagowania, do wyspecjalizowanych zdolności do reagowania.

– Reguły rozwoju stanowią podstawę dla… Reguła zwiększającej się specjalizacji: Rozwój przebiega od reakcji skoncentrowanych na sobie (egocentrycznych) do reakcji interpersonalnych i zorientowanych społecznie.

– Reguła zwiększania się złożoności: Rozwój przebiega od zdolności do podstawowych reakcji fizjologicznych ku zdolnościom do złożonych reakcji poznawczych i emocjonalnych.

– Reguła zwiększającego się zróżnicowania: Rozwój przebiega od punktu, w którym jednostki są najbardziej do siebie podobne, do punktu, w którym są one najmniej podobne.

– Reguła zmieniającej się motywacji: Rozwój przebiega od wstępnie zaprogramowanej genetycznie motywacji do uważania i reagowania ku takiej motywacji do uważania i reagowania, która jest także regulowana społecznie i kulturowo.

– Reguła kolejnego włączania: Struktury wiedzy rozwijające się stopniowo wskutek interakcji genów z doświadczeniem rozwijają się w taki sposób, że stare struktury są zawsze włączane w nowe.

– Reguła zróżnicowania szybkości: Rozwój przebiega z różną szybkością, przy czym różnice te występują zarówno u poszczególnych osobników jak i między osobnikami.

– Należy pamiętać, że powyższa lista reguł nadrzędnych jest prowizoryczna i z pewnością niepełna. Niemniej, może służyć jako użyteczna płaszczyzna odniesienia dla podejmowanych przez nas prób optymalizacji nauczania dla każdego ucznia z osobna. Co więcej jak już wspominaliśmy, i o czym przekonamy się w rozdziale 12. – reguły te oraz ich implikacje dla kształcenia stanowią zaczątki solidnej teorii nauczania, ważnej przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, teoria nauczania daje nam racjonalne podstawy planowania naszego postępowania w trakcie tego nauczania. Po drugie, dostarcza spójnej metody korygowania tego postępowania wówczas, gdy nie przynosi ono odpowiednich rezultatów. Bez teorii mielibyśmy niewielkie szanse na to, by nasze nauczanie przekroczyło poziom uproszczonego empiryzmu, przed którym tak przestrzegał Patrick Sup- pes (1974).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.