Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

RASA I ETNICZNOŚĆ

W rozdziale tym omówimy problem rasy i etniczności jako podstawy nie- r Vrówności społecznej. Zbadamy modele interakcji głównych grup rasowych i etnicznych oraz przedstawimy krótkie opisy kilku grup mniejszościowych w społeczeństwie amerykańskim. Zastanowimy się także nad współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. działań afirmujących oraz nad wpływem rasizmu i podziałów klasowych na dyskryminację.

Rasa i etniczność to słowa mające ogromne znaczenie w społeczeństwie amerykańskim i w wielu innych. Ich sens zmienia się jednak w zależności od tego, przez kogo są używane.

Dla biologów i antropologów pojęcie to oznacza grupę ludzi o wspólnym dziedzictwie biologicznym. Z tego punktu widzenia rasę można zdefiniować w kategoriach zespołu cech fizycznych (np. koloru skóry, kształtu nosa oraz wyglądu włosów), które wynikają z ewolucyjnej adaptacji określonej populacji do otoczenia.

Mimo że w świetle danych biologicznych liczba grup i podgrup rasowych jest bardzo duża, antropolodzy spróbowali je uporządkować, dzieląc na trzy główne kategorie: kaukaską o jasnej skórze, z falistymi, kręconymi lub prostymi włosami, mongoidalną – o żółtawym zabarwieniu skóry i z charakterystyczną fałdą wokół oczu, oraz negroidalną – o ciemnej skórze i wełnistych włosach. Socjologowie uznali jednak, że nie ma rasy, którą można by uznać za „czystą”, ponieważ przez tysiące lat członkowie różnych grup rasowych zawierali małżeństwa i płodzili dzieci. Definiowanie rasy wyłącznie w kategoriach dziedziczności byłoby więc nieścisłe i mylące.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.