Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

RASA, ETNICZNOŚĆ I KLASA SPOŁECZNA

W swej ważnej książce pt. The Declining Significance ofRace (Zanikające znaczenie rasy) Wilson (1978) twierdzi, że położenie Amerykanów pochodzenia afrykańskiego nie tyle jest wynikiem dyskryminacji rasowej, ile przynależności do klasy społecznej. Uważa on jednak, że te dwa czynniki są ściśle z sobą związane. Analiza Wilsona koncentruje się na zmianach ekonomicznych koniecznych do poprawy losu czarnych Amerykanów. Swoją kolejną książkę Wilson poświęcił czarnym mieszkańcom wielkich miast (1987: The Truly Disadvantaged: The Inner City, The Underclass, and Public Policy – Prawdziwie pokrzywdzeni: śródmieścia, klasa najniższa oraz polityka społeczna).

Błędna interpretacja badań Wilsona prowadziła często do wniosku, że czynnik rasowy nie odgrywa już roli w amerykańskim społeczeństwie. Jego zdaniem dyskryminacja istnieje nadal, ale coraz większe znaczenie w stosunkach międzyludzkich ma klasa społeczna. Chociaż liczebność klasy średniej Amerykanów pochodzenia afrykańskiego bardzo wzrosła, to jednak jest to ciągle proporcjonalnie mniejsza grupa niż wśród Amerykanów w ogóle. O ile więc klasę średnią w społeczności afrykańskiej ocenia się na około 20%, to w całym społeczeństwie zalicza się do niej 35 – 45% ludności. Porównanie Amerykanów pochodzenia afrykańskiego i białych – należących do klasy średniej – pokazuje, że ci ostatni mają wyższe dochody i standard życia (Landry, 1987).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.