Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Radość i zadowolenie jest różne u dziewczyn i chłopców

Opisując uczucia radości i zadowolenia u młodzieży E. B. Hurlock (1965, s. 120- 122) wymienia następujące rodzaje sytuacji sprzyjających powstawaniu tych uczuć: 1) sytuacje, do których jednostka jest dobrze przystosowana ze względu na swe zdolności i możliwości: 2) sytuacje, w których młodzież dostrzega elementy komizmu: 3) sytuacje, w których radość związana jest z rozładowaniem nagromadzonej energii emocjonalnej: 4) sytuacje sprzyjające zaspokajaniu poczucia wyższości.

Z badań M. Przełącznikowej (1971, s. 163- 164) wynika, że niektóre przyczyny radości i zadowolenia są różne u dziewcząt i u chłopców z kl. V – VIII. Częstszą przyczyną tych uczuć u chłopców, zwłaszcza młodszych, jest aktywność fizyczna i sport (w kl. V-VI – 26% chłopcy, 9% dziewczęta: w kl. VII-VIII – odpowiednio 14% i 6%), natomiast u dziewcząt – wakacje, wyjazdy i podróże (dziewczęta 20%, chłopcy 10%). Stosunkowo często przyczyną radości (ok. 15%) w całej badanej grupie są podarunki i posiadanie na własność ulubionych przedmiotów, jak adapter, aparat fotograficzny, rower itp. Najczęstszą przyczyną zadowolenia i radości okazały się osiągnięcia w nauce (30% u starszych dziewcząt, ok. 20% w innych grupach), co zbieżne jest z podanymi poprzednio danymi tejże autorki o częstości lęków przed niepowodzeniami szkolnymi.

Przeżycia przyjemne w okresie dorastania wiążą się też wyraźnie z zaspokojeniem potrzeby oparcia, miłości i czułości. Podobnie jak dziecko dorastający potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, świadomości, że jest potrzebny i kochany. Pozytywnych przeżyć w tym zakresie dostarcza rodzina, jeśli panuje w niej odpowiednia atmosfera wychowawcza. Innym źródłem przyjemnych wzruszeń są rówieśnicy, początkowo tej samej płci (przyjaźń), a potem innej (miłość) (Crow, Crow, 1956, s. 155 – 156).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.