Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Psychologia w Niemczech

Z rozwijającej się w latach dwudziestych w Niemczech psychologii postaci5 bezpośrednie znaczenie dla psychologii rozwojowej miały prace Kurta Koffki (1896 – 1941) 6 i Kurta Lewina (1890 – 1947), chociaż znaczny wpływ na badania inteligencji i uczenia się u dzieci miały też słynne eksperymenty Wolfganga Kohlera nad szympansami7 K. Lewin8 rozwinął własną teorię pola (psychologia topologiczna) i opartą na niej teorię osobowości. Teorie jego wywołały wiele dyskusji, ale jego eksperymenty z zakresu rozwojowej i społecznej psychologii dziecka, dotyczące m.in. związku między frustracją i agresją, odegrały dużą rolę w psychologii amerykańskiej – wyemigrował cn wraz z innymi, wymienionymi wyżej przedstawicielami psychologii postaci do Stanów Zjednoczonych po dojściu Hitlera do władzy.

Po II wojnie światowej w obu państwach niemieckich psychologia odradza się z wielkim trudem, w każdym na innych podstawach ideologicznych i teoretycznych9. Prześledzenie porównawcze tego odrębnego rozwoju byłoby niewątpliwie rzeczą interesującą.

Najsłynniejszym może europejskim ośrodkiem psychologii po I wojnie światowej był instytut psychologii w Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii. Założony przez Karola Biihlera – przedstawiciela idealistycznej „szkoły wiirzburskiej”, twórcę znanych teorii „wyrazu” i mowy, autora wielkiej monografii o rozwoju dziecka 10 – ośrodek wiedeński zasłynął w latach dwudziestych dzięki licznym i oryginalnym pracom badawczym Charlotty Biih 1 er (żony Karola) i jej uczniów, jak L. Danzinger, I. Franki, L. Goldscheider, K. Reininger, L. Većer- k a, K. Wolff i in. Prace tej szkoły obejmowały bardzo szeroki wachlarz zagadnień – od inwentarza zachowań się niemowląt i małych dzieci, testów na nich opartych, badań nad dojrzałością szkolną i rozwojem w wieku szkolnym, poprzez słynne badania nad wiekiem dojrzewania i młodzieńczości, aż do oryginalnej i jednej z pierwszych w tym zakresie pracy Ch. Biihler o rozwoju człowieka w ciągu całego jego życia“. Jej talent organizatorski, pomysłowość w stawianiu i konkretnym rozwiązywaniu problemów za pomocą nowych metod badawczych oraz umiejętność teoretycznego uogólniania wyników badań, własnych i licznych współpracowników, doprowadziły w ciągu dziesięciolecia do imponującego dorobku naukowego. Mimo niejednej słabości zarówno teorii, na których znać wyraźny wpływ biologizmu, jak i nie zawsze jasnych i uzasadnionych metod, krytykowanych zwłaszcza przez psychologów amerykańskich – prace Ch. Biihler wywarły niewątpliwie w swoim czasie duży wpływ na rozwój psychologii dzieci i młodzieży (m.in. także i w Polsce). Kres tym pracom położył przewrót hitlerowski, zmuszając i twórców szkoły, i większość ich postępowych współpracowników do emigracji, przeważnie do Ameryki12. Obecnie Karol Biihler wycofał się już z życia naukowego, a Charlotta – po przerwie wojennej -prowadzi w Los Angeles poradnię dla dzieci i młodzieży.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.