Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Psychologia opisowa – kontynuacja

Przedmiot bezpośredni psychologii opisowej stanowi więc nie konkretne życie psychiczne, lecz pewne abstrakty, definicyjnie ujęte istoty odnośnych zjawisk psychicznych. Psychologia eksperymentalna natomiast zajmuje się zawsze konkretnymi zjawiskami życia psychicznego. Zależność, którą można ustalić dla obu typów .psychologii, oparta jest na podleganiu psychologii eksperymentalnej systemowi pojęć wypracowanych przez psychologię opisową. Psychologia opisowa stanowi więc system założeń dla psychologii eksperymentalnej, wyjaśnia dostępne jej zjawiska i dostarcza całościowego ich modelu.

Przeciwstawienie psychologii eksperymentalnej i psychologii opisowej nie jest nowością wprowadzoną przez szkołę Brentany. Jeśli zinterpretować je jako przeciwieństwo metody indukcyjnej i dedukcyjnej (metoda analityczna psychologii opisowej jest dedukcyjna, polega bowiem na stawianiu hipotez ogólnych dotyczących istoty zjawisk danego typu, a następnie na poddawaniu tej hipotezy falsyfikacji w doświadczeniu) – to spór o metodę psychologii stawia nam przed oczyma dawny spór Galileusza z Baconem o deduk- cjonistyczną czy indukcjonistyezną metodę tworzenia pojęć ogólnych. Metoda psychologii eksperymentalnej operuje uogólnieniem indukcyjnym, w przeciwieństwie do opisu w psychologii deskrypcyjnej, który ma charakter analityczny, dedukcyjny i wyprzedza wszelkie indukcyjne uogólnienia.

W psychologii opisowej kontakt z empirią zostaje zapośredniczony poprzez uzyskaną intuicyjnie definicję, hipotezę, która następnie podlega falsyfikacji w doświadczeniu konkretnym. Psychologia opisowa nie uważa więc swoich ustaleń za ostatecznie ważne lecz zmienia je stosownie do korektur empirii.

Zjawisko psychiczne jako przedmiot psychologii opisowej okazuje się zatem być czymś różnym cd zjawiska rozumianego w kategoriach psychologii eksperymentalnej. W psychologii eksperymentalnej zjawisko psychiczne to proces przebiegający hic et nunc – przeżycie konkretne. W psychologii opisowej natomiast przeżycie to jego istota, abstrakt, uzyskany na drodze intuicyjnego wglądu w przeżycie konkretne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.