Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

PRZYCZYNY SPADKU LICZBY URODZEŃ

Chociaż historycznie przyczyny niskiego wskaźnika urodzeń w Stanach Zjednoczonych wiąże się ze skutkami ekonomicznymi Wielkiego Kryzysu, wskaźnik ten zaczął spadać już wcześniej i nadal spadał po wyjściu kraju z zapaści gospodarczej. Same obiektywne warunki ekonomiczne nie tłumaczą spadku liczby urodzeń.

Wpływ ekonomii na liczbę urodzeń można rozpatrywać także z punktu widzenia oczekiwań. Istotne w tym zakresie są nie tyle aktualne warunki materialne danej rodziny, ile jej oczekiwania związane z przyszłym statusem ekonomicznym. Na przykład: zgodnie z tym poglądem niż demograficzny lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był spowodowany poprawą warunków życia, która sprawiła że rodziny chcące utrzymać osiągnięty standard ograniczały liczbę posiadanych dzieci. Na liczbę urodzeń wpływają więc nie tylko aktualne warunki materialne, ale i związane z nimi oczekiwania.

Oczekiwania wiążą się ze stylem życia, jaki ludzie wybierają. Oprócz warunków ekonomicznych o stylu życia decydują również czynniki społeczne. Ruch feministyczny ostatnich trzydziestu lat wywarł olbrzymi wpływ na rolę kobiety w społeczeństwie (patrz rozdz. 12). Stworzenie kobietom większych możliwości ekonomicznych i edukacyjnych zmieniło wyobrażenia ludzi o rodzinie i rodzicielstwie. Zaspokojeniu ekonomicznych i edukacyjnych potrzeb kobiet służy np. ograniczanie przez rodziców liczby dzieci i staranne planowanie ich poczęcia.

Wskutek uprzemysłowienia i urbanizacji stracił znaczenie model dużej rodziny: dzieci nie są już uważane za rodzaj inwestycji na przyszłość, jak w społeczeństwach rolniczych o wysokim wskaźniku umieralności. Mniejsze rodziny zapewniają większą swobodę obojgu rodzicom i mniej obciążają budżet rodzinny. Możliwość poświęcenia każdemu z dzieci więcej czasu także uważa się za istotną wartość społeczną.

Główną rolę w ograniczeniu liczby urodzeń odegrał rozwój metod antykoncepcyjnych. Zapewnił on środki techniczne potrzebne do upowszechnienia nowego modelu rodziny, jaki wynika z nowych wartości i stylu życia. Pigułki antykoncepcyjne i różnego rodzaju wkładki domaciczne stały się szeroko dostępne. W ostatnich latach liczba zamężnych kobiet stosujących jakiś rodzaj antykoncepcji podwoiła się: rezultatem tego jest zarówno spadek liczby, jak i staranniejsze planowanie urodzeń.

Do spadku liczby urodzeń przyczyniła się także legalizacja aborcji w 1973 r. (patrz rozdz. 13). Jakkolwiek przeciwnicy i zwolennicy prawa do przerywania ciąży koncentrują się na stosowaniu go przez kobiety niezamężne, również wiele kobiet zamężnych traktuje aborcję jako metodę kontroli urodzeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.