Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Przepaść między wiedzą psychologiczną a obrazem człowieka

Książka ta jest próbą popularnego przedstawienia trzech głównych koncepcji człowieka, które zostały sformułowane przez psychologów. Powstała ona – podobnie jak wiele ludzkich poczynań – dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. W czasie jednego z wykładów dla nauczycieli, poświęconego bardzo szczegółowemu problemowi, spytano mnie, czy współczesna psychologia próbuje również odpowiedzieć na tak ogólne pytanie, jak „kim jest człowiek?”. Stwierdziłem wówczas, że jest to pytanie pseudonaukowe, ponieważ za pomocą metod naukowych można jedynie opisać, „jak działa człowiek”. Odpowiedź ta wywołała ogólne rozczarowanie. Dopiero później zrozumiałem, o co chodziło moim słuchaczom. Chcieli się oni dowiedzieć, czy psychologowie próbują stworzyć ogólny obraz człowieka, czy też zajmują się jedynie kolekcjonowaniem faktów o spostrzeganiu kolorów, przyczynach agresji czy o zaburzeniach emocjonalnych. Po pewnym czasie postanowiłem napisać książkę, w której zostaną przedstawione w sposób syntetyczny psychologiczne koncepcje człowieka. Jestem przekonany, że tego rodzaju pozycje są bardziej potrzebne studentom, nauczycielom czy urzędnikom niż monografie dotyczące szczegółowych problemów badawczych.

Czytając tę popularną pracę nietrudno dostrzec, że istnieje często przepaść między wiedzą psychologiczną a obrazem człowieka sformułowanym na podstawie osobistych doświadczeń i mądrości obiegowej: innymi słowy, istnieje rozbieżność między wiedzą „zimną” a „gorącą” na temat ludzkiego zachowania. Wielu czytelników może być zaszokowanych twierdzeniami psychologów o nieświadomej motywacji, o roli karania czy o przyczynach neurotycznego lęku. Ponieważ każdy z nas jest emocjonalnie przywiązany do osobistych poglądów na ludzkie zachowanie, twierdzenia te mogą wywoływać opór i wzbudzać nieufność. Chciałbym jednak, aby koncepcje, które przedstawiłem, nie tylko były przedmiotem krytyki, lecz aby jednocześnie wzbogaciły naszą wiedzę o prawach zachowania, aby pozwoliły odrzucić system złudzeń i mitów na temat osobowości, aby ułatwiły zrozumienie problemów współczesnego człowieka i aby pobudziły do refleksji nad własnym losem. Poznanie człowieka jest bowiem również poznaniem samego siebie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.