Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Projekt świata – ciąg dalszy

U trzeciego pacjenta projekt-świata tworzy kategorie bliskości i obcości. Jego egzystencja była stale narażona na niebezpieczeństwo ze strony bezosobowych, wrogich mocy. Bronił się on przed tymi bezimiennymi lękami, przypisując innym chęć prześladowania go.

Binswanger zauważa, że strach jest groźniejszy wtedy, gdy projekt-świata zdominowany jest przez niewielką liczbę kategorii, niż wtedy, gdy jest bardziej zróżnicowany. W tym drugim wypadku, jeśli jednostka czuje się zagrożona w jednej sferze, to inna sfera może dostarczyć jej bezpiecznego punktu oparcia. Często się zdarza, że jednostka ma więcej niż jeden projekt-świata.

Boss nie opisuje egzystencji w kategoriach odmiennych projektów-świata, lecz w kategoriach bycia otwartym lub zamkniętym, odsłoniętym lub skrytym, jasnym lub ciemnym, rozprężonym lub ścieśnionym. Na przykład całość egzystencji może zostać sprowadzona do kompulsji, takich jak jedzenie lub gromadzenie. Czynnikiem ograniczającym może być w tym wypadku jakiś psychologiczny lub somatyczny stan, który hamuje „wchodzenie w niektóre spośród możliwych relacji ze światem składających się na ludzką egzystencję” (Boss, 1963, s. 228).

Istnieje wiele różnych sposobów bycia-w-świecie. Każdy z nich określa, w jaki sposób Dasein rozumie, interpretuje i wyraża samo siebie. Binswanger mówi na przykład o podwójnym (dual) sposobie bycia-w-świecie, prezentowanym przez dwoje zakochanych. „Ja” i „Ty” przekształca się w „My”. Jest to autentyczny sposób ludzkiego istnienia. Pluralny sposób egzystencji Binswanger opisuje jako taki, w którym dominują stosunki formalne, rywalizacja i walka. Jednostka, która żyje samotnie, wybiera pojedynczy (singular) sposób egzystencji, a ktoś, kto ukrywa się w tłumie, wybiera anonimowy sposób egzystencji. Zazwyczaj jednostka ma nie jeden, lecz kilka sposobów egzystencji. „Zadaniem nauki o człowieku [w egzystencjalizmie nauka taka nazywana jest antropologią] jest zrozumienie całości doświadczania siebie samego przez człowieka we wszystkich jego sposobach egzystencji” (Binswanger, 1963, s. 173).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.