Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

PROCES STARZENIA SIĘ W NAUKACH PODSTAWOWYCH I STOSOWANYCH

Gerontologia jest nauką na styku wielu dyscyplin i kierunków zainteresowań naukowych, ponieważ „starzenie się”, w jakikolwiek sposób definiowane, jest procesem rozkładu spotykanym w wielu żywych i nieożywionych systemach. Szczególnie ważne są badania międizydyscyplinarne, ponieważ na czynniki wewńętrz- ne, których rola jest najważniejsza, nakładają się wpływy różnego rodzaju czynników zewnętrznych, które zaciemniają i maskują obraz zjawiska. Dla określenia czynników wewnętrznych należy zatem najpierw wyselekcjonować i poznać czynniki zewnętrzne.

Specyficzne zadanie psychologii gerontologicznej polega po pierwsze, na ustaleniu jaktów dotyczących procesu starzenia się: po drugie, na znalezieniu sposobów zapobiegania i zmniejszania szkodliwych konsekwencji tego procesu. Wykonanie tych zadań zależy od rozwinięcia niezbędnych badań naukowych, co uwarunkowane jest nie tylko względami politycznymi i ekonomicznymi, ale także zapałem i zainteresowaniami badaczy. Liczba pracowników naukowych, intere- sujących się gerontologią, jest niewielka, zwłaszcza gdy zważy się, jak różnorodne nauki składają się na nią. Ponadto wielu badaczy poświęca problemom starości tylko część swoich wysiłków. Wkład ten byłby większy, gdyby perspektywy postępu naukowego w zakresie gerontologii społecznej i psychologii starości były takie jak perspektywy innych dyscyplin naukowych. Jednak z wyjątkiem biologii i medycyny prace badawcze w dziedzinie gerontologii nie stwarzają perspektyw dla zasadniczego postępu. Istnieją natomiast ogromne, niemal nieskończone możliwości prowadzenia obserwacji, porównań dotyczących różnych kultur, zastosowań przemysłowych i ulepszeń społecznych. Dlatego gerontología społeczna i behawioralna pociąga przede wszystkim badaczy gromadzących fakty, systematyzujących i zestawiających je. Ponieważ przy tym nauka zawsze pragnie pomagać ludziom, gerontología stosowana posiada znaczenie równie wielkie jak badania podstawowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.