Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Problematyka uzdalnienia

Z ilościowym podejściem do problematyki uzdolnienia związany jest szereg istotnych błędów: niektóre z nich przybrały postać przesądów. Żeby uwolnić się od nich, trzeba przede wszystkim je sobie uświadomić. Wskażę tutaj na dwa takie błędy.

Po pierwsze, szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, że częstotliwość występowania różnych stopni uzdolnienia jest odwrotnie proporcjonalna do samych tych stopni. Inaczej mówiąc, im wyższy jest stopień uzdolnienia, tym rzadziej spotyka się ludzi mających je w danym stopni. Dalej, przypuszcza się, że za pomocą metod statystycznych można nawet przewidzieć liczbę osób o tym czy innym stopniu uzdolnienia w danej grupie populacji w wiadomym okresie. To odkrycie przypisuje się z reguły Galtonowi. „W wyniku swoich badań – pisze na przykład Hollingworth – Galton doszedł do wniosku, że proporcja ludzi wielkich do ogólnej liczby populacji jest ograniczona przez na- turę i może być przewidywana z pokolenia na pokolenie” (1927, s. 4 – 5). Przekonanie o tym, że Galton „w wyniku swoich badań” doszedł do takiego wniosku, jest legendą. Galton nigdy nie przeprowadzał żadnych badań, z których można by dowiedzieć się, czy liczba wielkich ludzi jest „ograniczona przez naturę”. W istocie rzeczy wszystko odbywało się znacznie prościej. Galton przyjął, że częstość pojawiania się ludzi z różnym stopniem uzdolnienia powinna odpowiadać krzywej normalnej. Z przyjęcia tego założenia wynika bezpośrednio, że im bardziej odchyla się dany stopień uzdolnienia od poziomu średniego, tym rzadziej powinien występować. Swoje grupy czy stopnie uzdolnienia Galton określał zatem czysto statystycznie: tak na przykład pierwszy ze stopni uzdolnienia, znajdujący się powyżej poziomu średniego, określa się jako ten, który spotyka się u jednego człowieka na czterech albo u 256 791 ludzi na milion: siódmy stopień określa się jako występujący u jednego człowieka na 4300 albo u 233 ludzi na milion itd. (Galton, 1875, s. 34 – 35). Tak więc wystarczy prosta znajomość arytmetyki, aby przewidzieć dla populacji o dowolnej liczebności liczbę osób mających uzdolnienie w każdym z tych stopni. ‚

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.