Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Portret behawiorystyczny

Z danych psychologicznych wynika, iż jednostki o poczuciu wewnętrznej kontroli są bardzo aktywne i samodzielne: wierzą one we własne siły. Przeciwnie, poczucie kontroli zewnętrznej blokuje ludzką aktywność.

Wszystkie te dane są ogniwami jednego łańcucha. Wskazują one, że wbrew poglądom behawiorystów, ludzkie zachowanie zależy nie tylko od środowiska, ale również od stanów wewnętrznych człowieka: nie tylko od scenerii, lecz również od cech aktora. Jest to krok naprzód w rozumieniu warunkowań reakcji.

Portret behawiorystyczny, zgodny ze scjentystycz- nym stylem myślenia Skinnera i jego zwolenników, jest bez wątpienia koncepcją mechanistyczną i jednowymiarową. Nie ma w nim miejsca na aktywność człowieka, na współtworzenie samego siebie. Te wady koncepcji są coraz częściej dostrzegane przez behawiorystów, którzy próbują modyfikować swoje założenia. Wielu z nich wykorzystuje zdobycze psychoanalizy lub psychologii procesów poznawczych. Pod naciskiem osiągnięć empirycznych wprowadzają oni do koncepcji behawiorystycznej nowe pojęcia, takie jak popędy, struktury poznawcze czy też czynniki wewnętrzne. Portret człowieka staje się bogatszy, wyraźniej zarysowany, ale jednocześnie traci on swoją pierwotną jednorodność: zaczyna być obrazem eklektycznym.

Trudno jest obecnie stawiać horoskopy na temat dalszych losów koncepcji behawiorystycznej: wydaje mi się, że w przyszłości behawioryści będą większą uwagę zwracać na procesy poznawcze regulujące ludzkie zachowanie. Ale czy taka ewolucja behawio- ryzmu nie będzie jednoznaczna z jego kresem? Minie wiele lat, zanim będziemy zdolni odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.