Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

POMYŚLNY I NIEPOMYŚLNY PRZEBIEG PROCESU STARZENIA SIĘ

Wiele przyczyn może powodować frustrację w późnym wieku dojrzałym i w okresie starości:

– a) Niekorzystne zmiany fizjologiczne i ich wpływ na aktywność człowieka.

– b) Zwolnienie z pracy zawodowej bądź brak awansu, utrzymujący człowieka poniżej poziomu jego aspiracji, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia lub spadku standardu życia.

– c) Nienadążanie za postępem kulturalnym, naukowym i społecznym i związane z tym poczucie zacofania i zapóźnienia.

– d) Utrata energii młodzieńczej i swobody związana z perspektywą bliskiej starości, co powoduje zmiany w postawach społecznych.

– e) Utrata cenionych lub trwałych związków uczuciowych wskutek wdowieństwa, przerwania pracy lub odejścia dzieci.

– f) Poczucie, iż człowiek znalazł się w sytuacji niemożliwej do rozwiązania przez splot niekorzystnych okoliczności, na które nie ma wpływu i których nie może uniknąć, jak np. więzy nałożone przez małżeństwo, ograniczenia materialne lub praca nie dająca zadowolenia.

Ludzie, którzy dożywają późnej starości, łatwiej znajdują lepsze metody przystosowania się, co pozwala im uniknąć sytuacji powodujących zaburzenia emocjonalne. Oczywiście, jednak zdarza się, że długiemu życiu towarzyszą niekorzystne psychicznie formy przystosowania się. Różnorodne objawy lęku wzmacniają się z biegiem lat, przy czym kobiety przeżywają je dwukrotnie częściej niż mężczyźni (31 – 32). Uczucia lęku, powstające pod wpływem „sprzecznych nacisków” (według terminologii psychologów społecznych), typowe dla młodości, zmniejszają się prawdopodobnie w wieku dojrzałym, bowiem wraz z upływem lat jesteśmy bardziej skłonni do traktowania przeciwieństw życiowych i trudności w kontaktach z ludźmi z pewnym dystansem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.