Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

POJĘCIE UCZENIA SIĘ CZ. II

Przy dokonywaniu ograniczeń autorzy postępują różnorodnie, w wyniku czego termin „uczenie się” nie zawsze używany jest w tym samym znaczeniu. Przede wszystkim zwraca uwagę, że niektórzy autorzy nadają mu znaczenie bardzo szerokie, inni – zdecydowanie wąskie. Pierwsi skłonni są rozpatrywać jako uczenie się niemal wszystkie zmiany w zachowaniu osobnika powstałe w wyniku jego doświadczeń, drudzy – tylko ograniczoną ich kategorię.

Przykładem bardzo szerokiego ujęcia może być teoria zachowania nazywana teorią uczenia się 2. Reprezentanci jej programowo zajmują się niemal wszystkim, co jednostka nabywa (uczy się) w ciągu swego życia. Szukają oni w sposobach przystosowywania się osobnika wyjaśnienia tajemnic jego funkcjonowania Teoria usiłuje wyjaśnić w sposób całościowy, za pomocą prawidłowości uczenia się, mechanizmy przystosowawczego zachowania się jednostki. (Mowrer, 1959, 1960 a, b: Dollard i Miller, 1967). Opiera się ona wyraźnie na koncepcjach Thorndike’a i Pawłowa i pozwala nie tylko na interpretację zmian przystosowawczych osobnika funkcjonującego prawidłowo, ale wyjaśnia również pewne zmiany chorobowe i powrót do zachowania normalnego. Wychowanie, a także i terapię można rozumieć na podstawie tej teorii jako stwarzanie warunków do tego, aby osobnik nauczył się funkcjonować prawidłowo.

Termin „uczenie się” używany jest przez przedstawicieli wymienionej teorii w znaczeniu bardzo rozległym, odnotujmy również, że przypisują oni określanym tym terminem procesom występującym u zwierząt i u człowieka rolę najbardziej podstawową.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.