Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

POGLĄDY GUSTAWA LEBON CZ. II

Jak widzimy za’tem, ,w odniesieniu od tłumu stawia LeBon dwie tezy. Pierwsza z nich opiewa, że jednostka w tłumie zachowuje się inaczej aniżeli poza nim. Druga teza natomiast ma charakter wyjaśnienia powyższego faktu przy pomocy pojęcia świadomości zbiorowej i ąuasi-hipnotycznej sugestii. Odrzucając zdecydowanie tezę drugą, nie możemy zaprzeczyć trafności tezy pierwszej. Jest właśnie zasługą LeBona, że on – jeśli nie pierwszy, to jeden z pierwszych – postawił tę tezę w całej jej ostrości. Teza ta ma jednak swój walor nie tylko w odniesieniu do tłumu. Idzie tu o zasadniczy fakt, iż jednostka zachowuje się inaczej w zbiorowisku niż poza jego ramami. To zachowanie się będzie różne zależnie od rodzaju zbiorowiska. Inne będzie w uporządkowanej grupie, a inne w tłumie. Zawsze jednak będzie to zachowanie różne od zachowania się jednostkowego. Jest to zasadnicza teza socjologii i psychologii społecznej. Właśnie uświadomienie jej sobie stanowi rację budowania socjologii i psychologii społecznej jako swoistej dyscypliny w przeciwstawieniu do zwykłej psychologii. Fakt ten rzuca się jaskrawo w oczy właśnie w wypadku uczestnictwa jednostki w tłumie. I tym się tłumaczy, że na tym właśnie odcinku został on dostrzeżony i opisany z pewną przesadą. Z tego punktu widzenia staje się rzeczą zrozumiałą, dlaczego właśnie psychologia tłumu stanowi jeden z punktów wyjścia psychologii społecznej w ogóle. Po tych ogólnych uwagach przejdziemy do analizy samego zjawiska nie wiążąc się na razie jeszcze żadnymi teoriami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.