Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

POGLĄDY ESTESA

Przedstawione dotychczas interpretacje, nawiązujące do teorii Hulla, szły w kierunku zapoczątkowanym przez niego — zbliżenia interpretacji ko- neksjonistycznych do poznawczych. Inny kierunek reprezentują, autorzy teorii próbek zespołów bodźcowych (stimulus sampling theory). Zasadę styczności uważają oni najczęściej za podstawowe prawo, na którym opiera się uczenie. Wzmocnienie natomiast traktują odmiennie od Hulla, podobnie zaś do Skinnera nie jako redukcję popędu, lecz jako zdarzenie zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości reakcji, po której następuje. Interpretacje te są zbliżone do koncepcji Hulla z uwagi na to, że próbują wyjaśnić uczenie się w języku matematyki. Są to teorie probabilistyczne, oparte na założeniach statystyki. Kierunek ten bardzo wyraźnie zaczął rozwijać się w latach pięćdziesiątych. Williams Estes, Robert Bush i Friederich Masteller są jego przedstawicielami. Spośród wymienionych autorów poświęcimy nieco uwagi interpretacji K. W. Estesa.

Przesłanki logiczne interpretacji Estesa są podobne do tych, na których budował swoją teorię Hull. Model uczenia się stworzony przez Estesa opiera się na kilku prostych założeniach, z których autor wyprowadza podstawowe zależności potwierdzane zazwyczaj w badaniach eksperymentalnych. (Używanie przez autorów terminu model ma podkreślić, że jest to próba interpretacji nie obejmująca wszystkich faktów). Zależności te przedstawia Estes w postaci formuł matematycznych. Podobnie jak uczyniliśmy relacjonując interpretację Hulla, zasygnalizujemy jedynie główne założenia interpretacji Estesa, nie rozpatrując wynikających z nich konsekwencji matematycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.