Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

POGLĄDY GUSTAWA LEBON CZ. II

Jak widzimy za'tem, ,w odniesieniu od tłumu stawia LeBon dwie tezy. Pierwsza z nich opiewa, że jednostka w tłumie zachowuje się inaczej aniżeli poza nim. Druga teza natomiast ma charakter wyjaśnienia powyższego faktu przy pomocy pojęcia świadomości zbiorowej i ąuasi-hipnotycznej sugestii. Odrzucając zdecydowanie tezę drugą, nie możemy zaprzeczyć…
Czytaj więcej...

BÓLE FANTOMOWE I MUSICA MEDICA CZ. II

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzam, że seanse akus- tyczno-wibracyjne pomogły w zmniejszeniu bólów u pacjentów. Chorzy z początku z niedowierzaniem podeszli do nowej metody, która wspomaga leczenie. Jednak z upływem czasu pacjenci stawali się bardziej zrelaksowani, mieli dodatkowe zajęcia, chętnie dzielili się z innymi chorymi swoimi…
Czytaj więcej...

„Skróty” w nauczaniu

Jeśli nasze nauczanie ma w tym przypadku zapewnić uczniom odpowiednie ćwiczenia, to należałoby włączyć do niego doświadczenia z materiałami konkretnymi - z rzeczywistymi przedmiotami czy zdarzeniami, modelami, wykresami, zdjęciami - które mogą zostać odebrane w sposób bezpośredni i doprowadzić do rozróżnień i pojęć konkretnych. Wówczas uczniowie…
Czytaj więcej...

E. Franus i jego praca – kontynuacja

W miarę zapoznawania się z poszczególnymi bodźcami, z całym najbliższym, otoczeniem, liczba reakcji negatywnych w zachowaniu dziecka maleje. Tak np. lęk przed osobami obcymi nie zanika, lecz „ulega korekturze doświadczenia”: dziecko, poznając wraz z wiekiem coraz więcej ludzi, nie przejawia już strachu na ich widok, jakkolwiek zachowuje pewną…
Czytaj więcej...

EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA – PROBLEM

Wydaje się, że krytykowanie i obwinianie instytucji i organizacji jest ulubionym zajęciem Amerykanów. Przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu badania szkolnictwa amerykańskiego wykazały jednak istnienie wielu problemów. W 1983 r., Narodowy Komitet do Spraw Poziomu Szkolnictwa w raporcie Zagrożone społeczeństwo wskazał na „wzrost mierności” w…
Czytaj więcej...

Nieodłączne atrybuty ludzkiej egzystencji

Boss nie mówi o sposobach bycia-w-świecie w takim rozumieniu, jakie występuje u Binswangera. Zamiast tego mówi on raczej o tych właściwościach, które są nieodłącznie związane z każdą ludzką egzystencją (existentials). Najważniejsze z nich, omawiane przez Bossa, to przestrzenność, czasowość, cielesność, istnienie we wspólnym świecie oraz nastrój…
Czytaj więcej...

Krytykowane formy relatywizmu

Nie wszystkie jednak przypadki relatywizmu opierają się na nieświadomym myleniu sądów z powiedzeniami. Istnieje np. relatywizm, uzasadniający swoją tezę wskazaniem teorii naukowych, które są prawdziwe tylko przy pewnym zakresie doświadczenia, zaś wraz z jego poszerzeniem - stają się fałszywe. Dla odparcia tego rodzaju relatywizmu nie tyle…
Czytaj więcej...

RASA, ETNICZNOŚĆ I KLASA SPOŁECZNA

W swej ważnej książce pt. The Declining Significance ofRace (Zanikające znaczenie rasy) Wilson (1978) twierdzi, że położenie Amerykanów pochodzenia afrykańskiego nie tyle jest wynikiem dyskryminacji rasowej, ile przynależności do klasy społecznej. Uważa on jednak, że te dwa czynniki są ściśle z sobą związane. Analiza Wilsona koncentruje się na…
Czytaj więcej...