Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

TEORIA BODŹCA CZ. II

Proces warunkowania klasycznego stał się dla wielu amerykańskich psychologów środkiem umożliwiającym stworzenie psychologii obiektywnej, zajmującej się jedynie tym, co daje się zaobserwować. Przywódcą tego ruchu był John B. Watson (1916, 1925). Odrzucił on dominującą wówczas koncepcję psychologii jako nauki jedynej w swym rodzaju, której celem…
Czytaj więcej...

Struktura rodziny jako grupy i instytucji

Co się tyczy źródeł, które cementują grupę rodzinną, to wymieniane tu bywają źródła następujące. Mówi się o motorze biologicznym i z tej racji niektórzy zaliczają nawet rodzinę do grup o charakterze biologicznym (płodzenie dzieci). Motyw drugi - to pielęgnowanie i wychowanie potomstwa. Motyw ten zbiega sią częściowo z motywem pierwszym, który…
Czytaj więcej...

LEWIN I STRUKTURA OSOBOWOŚCI CZ. II

Oddzielenia osoby od reszty wszechświata dokonuje się rysując figurę zamkniętą. Granica tej figury oznacza granice istoty zwanej osobą. Wszystko, co leży wewnątrz tej granicy, jest P (osobą - person), wszystko, co leży na zewnątrz tej granicy, jest nie-P. Nie czyni żadnej różnicy, czy narysowaną figurą jest koło, kwadrat, trójkąt, ośmiokąt czy…
Czytaj więcej...

Autonomia funkcjonalna

Przystępując do złożonego i kontrowersyjnego problemu motywacji ludzkiej, Allport podaje, jakie wymagania powinna spełniać adekwatna teoria. Po pierwsze, teoria taka będzie uznawać współczesność (contemporaneity) motywów ludzkich. Czymkolwiek jest to, co skłania nas do myślenia lub działania, skłania nas teraz. Po drugie, będzie to teoria…
Czytaj więcej...

Metodologia badań procesu starzenia się

Starzenie się jest procesem zawiłym i skomplikowanym: ryzykowne jest przeto operowanie nie dość precyzyjnymi twierdzeniami i nieuzasadnionymi poglądami. Podaję je jednak w tej książce bądź dlatego, żeby uprościć sposób przedstawienia materiału, bądź też dlatego, żeby nie wywołać wrażenia, iż badania doprowadziły do stwierdzeń ostatecznych. Ścisłe…
Czytaj więcej...

Eksperyment Thuna

Na podstawie analizy statystycznej danych stwierdzono, że podobnie jak w eksperymencie Thuna, wyniki uczenia się serii zależały od ilości serii już opanowanych w danym dniu, oraz od liczby dni, w których osoby badane uczestniczyły w eksperymencie. W każdym dniu serii I uczono się wolniej niż każdej serii następnej, natomiast serii I każdego…
Czytaj więcej...

Czynniki genetyczne i środowiskowe w percepcji

Podobnie przedstawia się zagadnienie roli, jaką odgrywają czynniki genetyczne i środowiskowe w percepcji, która niewątpliwie jest jednym ze składników reakcji „podążania za”. Na podstawie potocznych nawet obserwacji nad noworodkami stwierdza się, że różne formy, percepcji występują w określonych stadiach ich życia. Wiadomo np., że dopiero w jakiś…
Czytaj więcej...

Ojciec i matka dziecka chorego na białaczkę

Oboje rodzice nie chcą być rodzicami. To lakoniczne stwierdzenie ujawnia się w sposobie, w jaki rodzice przeżywają chorobę dziecka. Zarówno ojciec, jak i matka ujawniają chęć rezygnacji z odpowiedzialności i troski o własną rodzinę, chcieliby być małymi dziećmi, które są beztroskie i doświadczają opieki.
Czytaj więcej...

REAKCJE ODROCZONE CZ. II

Następujące z wiekiem dzieci wydłużanie się okresu odroczenia jest bardzo znaczne: podczas gdy u dzieci najmłodszych maksymalne odroczenie trwa niewiele sekund lub minut, to u dzieci starszych i osób dorosłych jest ono wymierne - zależnie od wieku, właściwości indywidualnych osobnika i różnorodnych okoliczności - w godzinach, dniach, miesiącach,…
Czytaj więcej...