Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

O naturze sądu według Twardowskiego

Metodologiczne pierwszeństwo sądów wobec pojęć. Teoria sądu a teoria sądzenia: § 2. Niektóre próby określenia istoty sądu przed Brentaną. Negatywny rezultat badań nad istotą sądu: § 3. Istota aktu sądzenia według teorii idiogenicznej: § 4. Zagadnienie ,.teorii” sądu. Istnienie jako treść sądzenia i sądu. Krytyka poglądu, iż treścią sądu jest sąd.…
Czytaj więcej...

Wypisanie działań na oddzielnych kartach

Inna reguła odnosząca się do ćwiczenia pojęć abstrakcyjnych, z którym zapoznasz się w następnym podrozdziale, głosi, że ćwiczenie (w postaci powtarzania) przebiega w sposób właściwy dopiero po uchwyceniu potencjalnego znaczenia danego materiału. Ćwiczenie nie zastąpi znaczenia, nawet w przypadku łańcuchów ruchowych i słownych. Można więc…
Czytaj więcej...

STEROWANIE POZYTYWNE CZ. II

Przyjmijmy, że wpuściliśmy szczura do klatki eksperymentalnej, w której znajduje się dźwignia: wykonując chaotyczne ruchy naciska on przypadkowo tę dźwignię, po czym otrzymuje pokarm. Szczur szybko uczy się tego typu reakcji. W bardziej skomplikowanej sytuacji wychowawczej dziecko z olbrzymim poświęceniem stara się opanować program szkolny: dzięki…
Czytaj więcej...

Awersja względem osobników płci odmiennej

Zjawisko awersji może być traktowane dwojako. Bądź jako stadium przejściowe w kontaktach obu płci, występujące we wczesnym dorastaniu, bądź jako stan mniej lub bardziej długotrwały, utrudniający wzajemne kontakty. Najczęściej awersja znika wraz z pełną dojrzałością płcić- wą, niekiedy jednak ślady jej zostają w ciągu całego życia i w różnych…
Czytaj więcej...

OPINIE O STARSZYCH ROBOTNIKACH CZ. II

Według powszechnie panującej opinii, nadzór nad pracą starszych robotników może być mniejszy, ponieważ mają oni wykształcone cenne cechy: poczucie odpowiedzialności, ustalone nawyki i postawy, sumienność i lojalność. Są zainteresowani swą pracą i zależy im na dobrym wykorzystaniu dnia roboczego. Można więc na nich polegać. Co więcej, są łatwi do…
Czytaj więcej...

ROZWÓJ WOLI W OKRESIE DORASTANIA CZ. II

Nieco inaczej zapatruje się na tę sprawę szkoła Alfreda Adlera (Baley, 1932, s. 120). Wyróżnia ona wśród dojrzewających dwa typy. Pierwszy, częściej spotykany wśród chłopców, odznacza się dzikim, gwałtownym i krnąbrnym zachowaniem się. Przyczyną tego rodzaju objawów jest w gruncie rzeczy nie siła, lecz poczucie własnej „mniejszej wartości”,…
Czytaj więcej...