Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Wypisanie działań na oddzielnych kartach

Inna reguła odnosząca się do ćwiczenia pojęć abstrakcyjnych, z którym zapoznasz się w następnym podrozdziale, głosi, że ćwiczenie (w postaci powtarzania) przebiega w sposób właściwy dopiero po uchwyceniu potencjalnego znaczenia danego materiału. Ćwiczenie nie zastąpi znaczenia, nawet w przypadku łańcuchów ruchowych i słownych. Można więc…
Czytaj więcej...

STEROWANIE POZYTYWNE CZ. II

Przyjmijmy, że wpuściliśmy szczura do klatki eksperymentalnej, w której znajduje się dźwignia: wykonując chaotyczne ruchy naciska on przypadkowo tę dźwignię, po czym otrzymuje pokarm. Szczur szybko uczy się tego typu reakcji. W bardziej skomplikowanej sytuacji wychowawczej dziecko z olbrzymim poświęceniem stara się opanować program szkolny: dzięki…
Czytaj więcej...

Awersja względem osobników płci odmiennej

Zjawisko awersji może być traktowane dwojako. Bądź jako stadium przejściowe w kontaktach obu płci, występujące we wczesnym dorastaniu, bądź jako stan mniej lub bardziej długotrwały, utrudniający wzajemne kontakty. Najczęściej awersja znika wraz z pełną dojrzałością płcić- wą, niekiedy jednak ślady jej zostają w ciągu całego życia i w różnych…
Czytaj więcej...

OPINIE O STARSZYCH ROBOTNIKACH CZ. II

Według powszechnie panującej opinii, nadzór nad pracą starszych robotników może być mniejszy, ponieważ mają oni wykształcone cenne cechy: poczucie odpowiedzialności, ustalone nawyki i postawy, sumienność i lojalność. Są zainteresowani swą pracą i zależy im na dobrym wykorzystaniu dnia roboczego. Można więc na nich polegać. Co więcej, są łatwi do…
Czytaj więcej...

ROZWÓJ WOLI W OKRESIE DORASTANIA CZ. II

Nieco inaczej zapatruje się na tę sprawę szkoła Alfreda Adlera (Baley, 1932, s. 120). Wyróżnia ona wśród dojrzewających dwa typy. Pierwszy, częściej spotykany wśród chłopców, odznacza się dzikim, gwałtownym i krnąbrnym zachowaniem się. Przyczyną tego rodzaju objawów jest w gruncie rzeczy nie siła, lecz poczucie własnej „mniejszej wartości”,…
Czytaj więcej...

Zaprawienie uczniów w szkole do prawidłowej analizy

Jednym z najważniejszych zadań szkoły w pierwszych już latach nauczania jest zaprawianie uczniów do prawidłowej analizy, doprowadzające do wtórnej syntezy, czyli ćwiczenie ich w opanowywaniu ogólnej metody myślenia. Analityczna praca umysłu polega na wyodrębnieniu określonych części całości, czy rozczłonkowaniu jej, z pewnego wyraźnie obranego…
Czytaj więcej...

Przyjrzenie się i ocena teorii Sheldona

Jakie były wyniki badań empirycznych, którym inspiracji dostarczyły prace Sheldona? Czy rezultaty licznych badań były, ogólnie biorąc, zgodne czy niezgodne z opublikowanymi rezultatami Sheldona? Na dokładne omówienie i ocenę tych badań trzeba by poświęcić więcej miejsca, niż możemy na to przeznaczyć, zwłaszcza że większość badaczy wprowadziła do…
Czytaj więcej...