Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

Rozłożenie uczenia się w czasie

Przy stosowaniu przerw ich optymalna długość zależy także od właściwości rozwojowych osobnika. Odnosi się to przede wszystkim do dzieci. Uczniowie klas niższych szybciej zapominają materiał szkolny i dlatego pożądane są dla nich krótsze przerwy niż dla uczniów starszych (Szardakow, 1959).
Czytaj więcej...

TEORIE MIKROPOZIOMOWE

Najogólniej rzecz biorąc, teorie mikropoziomowe badają interakcje zachodzące pomiędzy jednostkami. Interakcjonizm symboliczny. Choć pozostaje pod wpływem Webera, ta szkoła myśli zawdzięcza swoje powstanie głównie dorobkowi naukowemu Uniwersytetu Chicagowskiego w pierwszym trzydziestoleciu naszego wieku, szczególnie zaś systemowi poglądów filozofa…
Czytaj więcej...

Psychologia w Niemczech

Z rozwijającej się w latach dwudziestych w Niemczech psychologii postaci5 bezpośrednie znaczenie dla psychologii rozwojowej miały prace Kurta Koffki (1896 - 1941) 6 i Kurta Lewina (1890 - 1947), chociaż znaczny wpływ na badania inteligencji i uczenia się u dzieci miały też słynne eksperymenty Wolfganga Kohlera nad szympansami7 K. Lewin8 rozwinął…
Czytaj więcej...