Fachowy psycholog z Kraków. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Krakowie.

TEORIE MIKROPOZIOMOWE

Najogólniej rzecz biorąc, teorie mikropoziomowe badają interakcje zachodzące pomiędzy jednostkami. Interakcjonizm symboliczny. Choć pozostaje pod wpływem Webera, ta szkoła myśli zawdzięcza swoje powstanie głównie dorobkowi naukowemu Uniwersytetu Chicagowskiego w pierwszym trzydziestoleciu naszego wieku, szczególnie zaś systemowi poglądów filozofa…
Czytaj więcej...

Psychologia w Niemczech

Z rozwijającej się w latach dwudziestych w Niemczech psychologii postaci5 bezpośrednie znaczenie dla psychologii rozwojowej miały prace Kurta Koffki (1896 - 1941) 6 i Kurta Lewina (1890 - 1947), chociaż znaczny wpływ na badania inteligencji i uczenia się u dzieci miały też słynne eksperymenty Wolfganga Kohlera nad szympansami7 K. Lewin8 rozwinął…
Czytaj więcej...